Til hovedinnhold

Liv Andreassen

Leder av Sykehjemsetatens fagforening i Oslo, Liv Andreassen.

Leder av Sykehjemsetatens fagforening i Oslo, Liv Andreassen. (Foto: Ellisiv S. Selnes)

Ringperm-tid: Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening i Oslo har stått i stormen siden de private sykehjemsavsløringene ble rullet opp. Nå er det tid for etterarbeid, og syv ringpermer med lønnsslipper skal gjennomgås før de ansatte kan få etterbetalt det de har krav på.

20.03.2011 av Ellisiv Solskinnsbakk Selnes
Sist oppdatert: 24.06.2011

Leder av Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening i Oslo, Liv Andreassen, var på styreseminar i København da de første sendingene om en rekke sykehjemsavsløringer startet. Jubelen sto i taket.

– Vi hadde jobba iherdig med Ammerudlunden siden august i fjor, og visste at dette var starten på noe stort, forteller Andreassen.

Med det hun beskriver som en fryktkultur blant de ansatte, har det vært vanskelig å skaffe dokumentasjon på lovbruddene. Det var Fagbladet-reportasjen ”Bak fasaden” fra i fjor sommer, som ga næring til kartleggingsarbeidet.

– Vi ble litt tatt på senga denne gangen, og skulle helst sett at det var vi som rakk å bringe dette inn i offentligheten først. Nå fikk Sykepleierforbundet mye av æren og omtalen for at Adeccosaken sprakk slik den gjorde selv om vi som forening hadde jobbet med saken i lang tid, sier Andreassen.

Høytrykk

Når én gruppe medlemmer får så mye oppmerksomhet, blir det en utfordring å huske på at alle medlemmer er like viktige. For å lette på trykket og ivareta alle medlemmene på best mulig måte, har fagforeninga frikjøpt en ekstra person fram til sommeren. Liv Andreassen mener at tillitsvalgt er noe man er 24 timer i døgnet. En grei innstilling å ha når man blir ringt ned av pressen.

– Det er en del av jobben, men slett ikke lett å håndtere for de av oss som er litt ferske. Skulle jeg gitt noen tips ut ifra erfaringene jeg har gjort, så må det være å unngå å hoppe rett i et intervju. Ikke ta ting på direkten – spesielt ikke hvis du er uerfaren, lyder rådet fra Sykehjemsetatens Fagforening.

Blåruss

Ironisk nok har nettopp denne fagforeningslederen selv jobba 10 år i vikarbyrå – med kontoroppgaver i det offentlige.

– Da jeg skulle ut i arbeidslivet igjen etter å ha vært hjemme med barn, visste jeg at jeg egentlig ikke egner meg til å sitte alene bak en kontorpult, sier hun. Hun prøvde noen enkeltvakter på et sykehjem, og trivdes så godt at hun endte opp med å omskolere seg til hjelpepleier.

– Ikke verst for en gammel blåruss, ler fagforeningslederen, som har vært tillitsvalgt siden 2000 med 100 prosent frikjøp fra 2007.

– Alle fagforeningssaker er viktig for meg, men Fagforbundets barneby i Angola ligger nok ekstra nært hjertet. Vi bevilger penger hvert år, og jobber aktivt med å verve flere bidragsytere.

Ditt beste verveargument?

– Samhold!  Å være organisert dreier seg om mer enn Kollektiv hjem-forsikring, konkluderer Liv Andreassen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?