Til hovedinnhold

Odd-Haldgeir Larsen

thmrod.gif

thmrod.gif (Foto: Ellisiv S. Selnes)

Banemesteren: Inntil nylig leder av Fagforbundet Akershus, Odd-Haldgeir Larsen, fikk plutselig en telefon fra Jan Davidsen. Hva svarer en tidligere banemester i Ås kommune når forbundslederen vil spille ball?

08.04.2011 av Ellisiv Solskinnsbakk Selnes
Sist oppdatert: 03.06.2011

Spørsmålet var om han kunne tenke seg å være kandidat til Fagforbundets øverste politiske organ og betenkningstida var kort. Enhver som er over middels interessert i politikk stopper opp ved en slik henvendelse. Svaret var ja, men det er en såpass omfattende forpliktelse å påta seg, at familien måtte konsulteres.

- Meldinga hjemmefra var kort og grei: Stå på! forteller Larsen. Dermed tiltrådte han 30. mars som ett av 10 medlemmer i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Dreven

Det er ingen nybegynner som sitter blant flytteesker på sitt nye kontor. Spennende somre på gården hos bestemor inspirerte ham til å bli agronom. Sitt første tillitsverv fikk han i 1984. Tillitsvalgt på heltid har han vært siden 1998, i daværende Norsk Kommuneforbund. Han opplevde sammenslåinga som en styrkende faktor.

- Vi lyktes i å ta med oss det beste fra begge organisasjoner. Helse- og sosialforbundet sitt yrkesfaglige fokus og kommuneforbundets evne til å få en politisk effekt av det meste vi gjorde, forteller han.

Fagbevegelsen er hans store politiske prosjekt, og forventningene til  de neste årene kommer i visjonære vendinger.

- Så stor makt har vi faktisk, at jeg gjennom Fagforbundet kan være med på å utvikle dette samfunnet. Jeg har aldri likt bokser med forskjellige –ismer. Velferdsstaten er målet og middelet, og akkurat nå er det ingen andre land som kan måle seg med oss, med trepartssamarbeid, en sterk fagbevegelse og gode skatteordninger, mener Larsen.

Skrekk for strekk

Han har hørt folk påstå at fagbevegelsen, de er sånn back-to-the-fifties.

- Det er slett ikke sant, vi er med der det skjer. Våre tillitsvalgte tenker utvikling og bidrar mer enn gjerne til omstilling hvis arbeidsgiver vil ha oss med, forsikrer han.

Rolls Roycen i ethvert tillitsvalgtsystem, er ifølge Larsen opplæringa. Det har han jobba mye med. Kombinasjonen av de frivillige og de profesjonaliserte (frikjøpte) tillitsvalgte, kan være ei utfordring.

- Vi må passe på at det ikke blir for mye strekk i laget, for å si det med fotballspråk. Vi må være gode over hele linja, ellers risikerer vi situasjoner hvor ei fagforening kan bli satt flere år tilbake når de mister leder eller hovedtillitsvalgt, poengterer han.

- Ditt viktigste verveargument?

- At vi sammen ivaretar lønns- og arbeidsvilkår. Ingen har bygd opp dette alene! Det er jo bare å nevne Ryan Air og fleksible løsninger, så skjønner folk hva jeg mener, smiler Odd-Haldgeir Larsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?