Til hovedinnhold

Mette Clifton

thmrod.gif

thmrod.gif

Inkluderende: Noen bruker integrering, menneskeverd og likestilling som honnørord. Ikke Mette Clifton. Hun mener alvor. Hjertesaken hennes er et mer inkluderende samfunn.

17.02.2012 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 08.08.2012

For å få det til,  starta hun med sin egen arbeidsplass, Fagforbundet i Sandefjord.

– Mye fint er sagt og skrevet, men det er handling som må til. Vi må passe på at arbeidsgiverne oppfordrer folk med minoritetsbakgrunn til å søke på jobbene, og at de faktisk blir kalt inn på intervju. Her i Sandefjord har vi en ansatt med minoritetsbakgrunn i hver av de fire seksjonsstyrene, forteller Clifton.

Fordommer fordummer

Før Mette Clifton kom til Fagforbundet,  jobba hun i en tospråklig barnehage. Barnehagen er en del av et introduksjonsprogram for flyktninger. Det har vært med på å forme henne,  og hun har kolleger fra alle verdensdeler. 

– Hjertesaken min er et mer inkluderende samfunn. Jeg brenner for likestilling og menneskeverd. Selv langt inn i våre egne rekker er det mye fordommer mot folk med minoritetsbakgrunn. Det har mye med menneskesyn å gjøre. En kan måle hvor godt et samfunn er etter hvor bra de svakeste har det.

Ble tilbudt vin i stedet for lønn

Clifton er hovedstillitsvalgt. Det vil si, 75 prosent av tiden er hun det, resten av uka er hun tillitsvalgt for barnehagen hun jobber i. Hun har sittet som hovedstillitsvalgt siden 2009, men har vært organisert mye lenger.

– Jeg organiserte meg da jeg fikk jobb i kommunen for 14 år siden. Jeg ønska meg trygge arbeidsforhold. Jeg kom fra en privat småbedrift, og hadde dårlig erfaring. Et eksempel er da jeg ble tilbudt en flaske fin vin i lønn etter å ha jobba overtid i fire timer, forteller Clifton, og rister på hodet.

Sandefjord har en stor og aktiv fagforening. Alle seksjonene fungerer bra og er i styret. Clifton er ansvarlig for Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Det siste året har det blitt mye barnehage. Den politisk mørkeblå byen har 14 kommunale barnehager og 37 private.

Favoriserer private barnehager

– I 2007 bestemte bystyret at de private barnehagene skulle få 95 prosent kommunalt tilskudd i stedet for 85 prosent, som er vanlig. Det ble fryktelig dyrt, og det favoriserer de store private aktørene. Nå skal politikerne spare inn underskuddet på 14 millioner kroner ved å halvere styrergruppa i de kommunale barnehagene. Hver styrer har fått ansvar for to barnehager. Vi merker det allerede på tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte, forteller Clifton.

– Det fører til at de pedagogiske lederne er mer vekk fra barna, sier Clifton.

Dette er en politisk utvikling Fagforbundet kjemper imot.

Og Clifton gir seg ikke så lett. – I private barnehager ligger det et kjempepotensiale for verving. Bare det at de tillitsvalgte spør alle nye kolleger om de vil organisere seg,  gjør stor forskjell, sier hun. Forbundet har frikjøpt en tillitsvalgt fra privat barnehage for å styrke verveinnsatsen der.

Også når det gjelder verving,  tenker Clifton inkludering. Flyktninger som kommer til Sandefjord møter Fagforbundet allerede på voksenopplæringa.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?