Til hovedinnhold

Gjertrud Weltzien

Kontaktperson Gjertrud Weltzien verver faste givere til SOS-barnebyen på tillitsvalgtsamling i Stavanger.

Kontaktperson Gjertrud Weltzien verver faste givere til SOS-barnebyen på tillitsvalgtsamling i Stavanger. (Foto: Maria Wattne)

Middel mot maktesløshet: – Med så mye elendighet i verden, er det lett å føle seg maktesløs. SOS-barnebyen i Angola er noe håndfast å engasjere seg i, sier Gjertrud Weltzien. Hun er styremedlem i Fagforbundet Sola og nyvalgt kontaktperson for barnebyarbeidet.

11.04.2012 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 20.04.2012

Ny ordning

Fra januar 2012 besluttet Fagforbundet Rogaland å sette fart i barnebyarbeidet ved å få en kontaktperson i hver forening. Gjertrud Weltzien meldte seg som en av de første. Til daglig jobber pioneren i virksomheten Arealbruk i Sola kommune og sitter i foreningsstyret. SOS-barnebyen har hun vært engasjert i lenge.
– Jeg har vært fast giver helt fra vi startet barnebyarbeidet, og meldte meg fra styret i Fagforbundet Sola. Denne oppgaven er konkret og givende for meg, sier byggesaksrådgiveren.

Verve, ikke mase

Hun begynte med å holde et innlegg på årsmøtet i januar, der hun særlig fortalte om Rogalandshuset som fylket har tatt på seg ansvaret for. Med forpliktelsene for et konkret hus i barnebyen, blir det viktig å verve flest mulig faste givere.
– Det gjelder å balansere mellom å informere godt og legge et visst press, men ikke mase. Jeg har spredt informasjon i organisasjonen ved å sende epost til alle plasstillitsvalgte og styremedlemmene og der jeg fortalte om den nye rollen min. Det blir jo primært å snakke med folk, forklarer Gjertrud Weltzien. Hun har mange tanker om hvordan hun skal få folk i tale om barnebyen, og arrangerer gjerne utlodning i Fagforbundsukene, strikkekafé og andre aktiviteter.
– Jeg vil komme på flest mulig medlemsmøter og prøve å verve så mange som mulig, sier Gjertrud Weltzien med en liten underdrivelse. Er du medlem i Sola-traktene, kan du ikke regne med å unngå henne. Også familie og venner vet hva som teller. I 2011 fikk hun to barnebarn. Begge ble innmeldt som faste givere til barna i Angola den dagen de ble født.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?