Til hovedinnhold

Iselin Høle

Iselin Høle mener forbundet har altfor få studentmedlemmer, og at det skyldes et imageproblem.

18.06.2012 av Morten Kristensen
Sist oppdatert: 26.06.2012

–  Vi sender veldig motstridende signaler til studentene, særlig på HF- og SV-området. På den ene sida sier vi at vi veldig gjerne vil at flere studenter skal melde seg inn, men på den andre sida er det sjelden noen fra Fagforbundet uttaler seg om studenter, og når det skjer, er det nesten alltid sykepleierstudenter det dreier seg om.

Hvorfor er det viktig at vi får inn flere studenter i forbundet?

– På noen områder henger vi litt etter. Det gjelder kanskje særlig i SKA. I dag er det få som får seg jobb innenfor kontor og administrasjon i det offentlige, uten noen form for høyere utdanning. Stadig flere har en mastergrad. Hvis SKA skal overleve, er vi nødt til å henvende oss mer og bedre til disse studentene.

Selv studerer Iselin juss ved Universitet i Bergen. Hun er med i Fagforbundet fordi hun vil jobbe innenfor personaladministrasjon.

Dessuten er hun ungdomstillitsvalgt i Hordaland og en av ildsjelene bak Hordaland studentforum.

– Studentforumene er til for å være talerør for forbundets studentmedlemmer. Vi bruker dem til å ta opp ting som studenter er særlig opptatt av. Det er viktig både for å beholde studentene vi har og for å verve flere.

Hva slags saker jobber dere for?

– Vi prøver å konsentrere oss om en eller to om gangen. I fjor ble det mye studentboliger. Det er jo et evig problem i en by som Bergen, som har så mange studenter både på Høgskolen og Universitetet. I år vil vi slåss for at studier skal gi opptjening av pensjonspoeng. Det er en sak som mange studenter brenner for, så det er noe Fagforbundet må ta klar stilling til.

Og studiefinansiering?

– De aller flere er enige med oss om at studiefinansieringa må gjelde for elleve måneder av året. Så er det bare spørsmål om når og hvordan.

Hva er ditt beste verveargument?

– Det er vanskelig å skulle velge ett. For dem som er engasjerte og idealistiske er det beste argumentet at du kan være med å støtte opp om fagbevegelsen og LOs arbeid. For dem som er mer praktisk anlagt, er det beste argumentet at du får LOfavør, landets beste og billigste innboforsikring, med på kjøpet. Det siste argumentet tror jeg gjelder for alle: Medlemskap i Fagforbundet er en forsikring i seg selv!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?