Til hovedinnhold

Geir Tollefsen

Løsningsorientert og positiv:– Det er viktig å løfte det vi lykkes med på sykehuset, selv om vi vet at vi har mange uløste oppgaver. Norge har tross alt et av verdens beste helsevesen, selv om media forsøker å si noe annet.

03.01.2013 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 30.01.2013

Det sier Geir Tollefsen, hovedtillitsvalgt (HTV) og nestleder i Fagforbundet Sykehuset i Vestfold HF. Han er HTV i 60 prosent, og representerer 1115 medlemmer, 754 av dem yrkesaktive. Fagforbundets sykehusforening har medlemmer på sykehuset i Tønsberg, på  lokalsykehusa i Larvik og Stavern og på distrikts psykiatriske senter (DPS) i hele fylket. Sykehuset Vestfold fikk i fjor Årets arbeidsgiverpris på Fagforbundets sykehuskonferanse.

Tar tid å finne rollen

Geir Tollefsen kom inn i fagforeningsarbeid omtrent samtidig som Fagforbundet ble stifta. Først som vanlig medlem, så som lokal tillitsvalgt og fra 2009 som hovedtillitsvalgt. – Det tok tid å finne rollen som HTV, synes han.

Det trengs trening og kunnskap for å se helhet, samtidig som det er viktig å dykke ned i enkeltsaker. Tollefsen legger vekt på å samarbeide og finne gode løsninger.

– Som tillitsvalgt er det viktig å skille sak og person, fastslår han.

Tollefsen er opptatt av å bidra til gode løsninger, og være bidragsyter i alle sammenhenger. – Jeg jobber kontinuerlig med medvirkning på arbeidsplassen. I tillegg jobber jeg med å gjøre Fagforbundet synlig, vise fram alt det gode forbundet  står for, sier Geir.

– Vi har det beste tilbudet til medlemmene. Med oss har de  en stor og sterk organisasjon i ryggen.

Egen sykehusforening fungerer 

Geir Tollefsen er glad de har en egen sykehusforening i Vestfold. Han er stolt av å kunne si at foreninga er velfungerende. Det var litt støy før den ble etablert, men Tollefsen mener løsninga har vist deg riktig. – Vi har et flott styre som virkelig begynner å få det til, og vi er heldige som har en positiv medlemsutvikling. 

– Det inspirerer, sier han.

Han understreker også at det er et godt samarbeid mellom fagforeninga og fylkeskretsen. – Vi får mye støtte og føler oss godt ivaretatt. Det eneste han etterlyser er mer oppmerksomhet på Spekter og tariffarbeid i sykehus.

– Vi ønsker egne tariffkonferanser for Spekter, sier Geir Tollefsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?