Til hovedinnhold

Øivind Kongsjorden

Øivind Kongsjorden

Øivind Kongsjorden (Foto: Merete Borgersen, Troms Folkeblad)

Reddet kommunale arbeidsplasser: Sju barnehageansatte i Bardu kommune fikk oppsigelsesbrev i posten. Det kunne ikke Fagforbundet godta.

19.03.2013 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 03.04.2013

–  Bardu kommune var lenge en kraftkommune med god råd, men så innhenta de dårlige tidene oss også, forteller hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Bardu, Øivind Kongsjorden.

Da kommunen varsla om nedskjæringer som innebar kutt i stillinger, var Fagforbundet tydelige på at de ikke ville godta det.

 – Vi hadde forståelse for at noe må gjøres, men mener det må finnes andre og smartere alternativer enn oppsigelser, sier han.

Alternativ oppskrift

Kongsjorden hadde hørt  på HTV-samlinger at Fagforbundet har kompetente folk som kan hjelpe med å tenke konstruktivt ved nedskjæringer.

En telefon til fylkesleder Britt Ås ledet ham til økonomisk rådgiver i Fagforbundet, Bjørn Kristian Rudaa. Det førte til et felles møte med rådmann og ordfører til stede.

– Det var veldig lærerikt og nyttig.

Rudaa gjorde oppmerksom på andre måter å spare inn på, og fordelen ved nedbemanning gjennom naturlig avgang. I løpet av et år er det gjennomsnittlig 5-7 prosent som slutter naturlig i en kommune. I Bardu er det rundt 350 årsverk, så det blir 20-30 personer. Kommunen  har også høyt sykefravær og mye vikarbruk.

–  Det ble foreslått å opprette en vikarpool med faste vikarer, slik at lederne kan bruke mindre tid på å ringe rundt, forteller Kongsjorden.

Rudaa fortalte rådmann og ordfører at han aldri har opplevd noen som har prøvd den alternative oppskrifta, og ikke fått det til.

– Da snudde stemninga og vi tenkte litt mer i retning av at når alle andre får det til, hvorfor skulle ikke vi det? Jeg anbefaler virkelig andre fagforeninger som sliter med noe lignende, et slikt besøk, konkluderer Kongsjorden.

Bredt engasjement

Øivind Kongsjorden er egentlig utdanna sykepleier, men Sykepleierforbundet var aldri noe alternativ. Han vil være bredere i sitt engasjement, og liker å se helheten. Det dekkes hos Fagforbundet. Han meldte seg inn i 2008 og et halvt år senere var han hovedtillitsvalgt. Blant de første tingene han gjorde, var å ta initiativet til et nærere samarbeid med politisk ledelse i kommunen. I dag blir fagforeninga involvert i alt som angår dem. Det har de nytt godt av i ei utfordrende tid.

– Vi er så heldige å ha en lydhør politisk ledelse. Bardu er en Arbeiderparti-kommune, så vi har vel hatt det lett i forhold til hva en del andre fagforeninger må slite med. Det hadde sett helt annerledes ut med høyrestyring, mener Kongsjorden.

Hva er ditt beste verveargument?

–  I tillegg til argumentet om solidaritet, pleier jeg å gjøre folk oppmerksomme på at de jo forsikrer huset og bilen. Da bør de forsikre jobben sin også, og det gjør de ved å fagorganisere seg.

Det stemmer godt i Bardu kommune, for selv om de på ingen måte er helt over kneika, ble varsel om oppsigelse for alle involverte  trukket tilbake,  takket være Fagforbundets innsats.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?