Til hovedinnhold

Sara Bell

På landsmøtets siste dag fikk Sara Bell gjennomslag for skjerping av kvinneprofilen i Fagforbundets handlingsprogram. – Heltid må bli det normale, deltid unntaket, sa Bell da hun entret landsmøtets talerstol for å argumentere for saken.

18.11.2013 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 29.11.2013

– Jeg syns egentlig dette er et ganske beskjedent krav. Det skulle bare mangle at Fagforbundet tar denne kampen, og tar den på alvor. Vi har kommet langt i kampen for likestilling i Norge, men vi er langt fra framme.

Sara Bell begynte med fagforeningsarbeid i 2012. Nå er 36-åringen leder av Fagforbundet Bergen.

Landsmøtet var enige med Bell. Fagforbundet går inn for å lovfeste retten til heltid.

– Vi ville aldri klart å skape en velferdsstat uten den høye deltakelsen av kvinner i det norske arbeidslivet. Det er ikke oljeformuen, men vår egen arbeidsinnsats som er grunnlaget for velferdsstaten. Det er det som er den økonomiske garantien velferden vår. Likevel arbeider nesten halvparten av norske kvinner deltid, påpekte Bell.

Deltidsarbeidsledig

– Å være deltidsansatt er å være deltidsarbeidsledig. Kvinner, og for den saks skyld menn, som jobber deltid mangler økonomisk selvstendighet. Det virker inn på muligheten til å få lån, forsørge barn, skaffe seg utdanning eller for den saks skyld skille seg. Dessuten får deltidssysselsatte kvinner en uforutsigbar fritid og blir pensjonstapere. Hvorfor skal vi finne oss i dette, spurte hun.

Trappe opp kampen

– Personlig skulle jeg ønske at Fagforbundet trappet opp kampen for 6-timersdagen. Jeg vet at 6-timersdagen er et krav i handlingsprogrammet, men det virker ikke som det jobbes så veldig mye med det. Det er nok også en kamp som kommer til å bli enda hardere med den regjeringen vi nå har fått.

Bedre arbeidsliv

Sara Bell tar til motmæle mot de som mener en slik reform er for dyr.

– Vi må huske at svært mange av de som jobber i pleie- og omsorgsyrker ender opp som uføre, hele åtte av ti faller ut av arbeidslivet før de når ordinær pensjonsalder. Det er også slik at hver fjerde deltidsarbeider oppgir forhold på jobben som grunn for at de velger deltid. Jobbene er ofte tunge, med lav bemanning, ubekvem arbeidstid og høyt tempo. Derfor er dette et viktig likestillingskrav, sa Sara Bell.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?