Til hovedinnhold

Iren Luther

Med en onkel som var nestleder i Papirarbeiderforbundet og en far som var tillitsvalgt på Tofte papirfabrikk var ikke veien inn i fagbevegelsen lang for Iren Luther. På Tofte var 1. mai var like stort som 17. mai.

20.01.2014 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 20.02.2014

Seksjon helse og sosials nye nestleder har gått gradene både yrkesmessig og i fagbevegelsen. Iren Luther startet som hjelpepleier og ble etter kort tid tillitsvalgt. Så tok hun lederutdanning, men måtte videreutdanne seg til sykepleier for å få lederjobber. Listen over arbeidsplasser er lang, og i over 20 år har hun jobbet på sykehus. Men hun har også jobbet fire år i kommunen, hvor hun var med på å starte kollektiv for demente. Etter mange år som blant annet hovedverneombud og hovedtillitsvalgt havnet hun i januar i hovedkvarteret som seksjonsnestleder.

Tenker helhet

Hvorfor Fagforbundet?

– Det er det eneste forbundet som tenker helhet. Jeg synes noen av profesjonsforbundene er for navlebeskuende. Det er noe med det å være organisert sammen med alle sine kolleger. Når jeg går på trikken er trikkeføreren organisert hos oss, ambulansen kjøres av folkene våre, søpla tømmes av folkene våre. Jeg møter folkene våre overalt. Også har vi dyktige tillitsvalgte som hjelper deg når du trenger det. Jeg håper at flere høyskolegrupper vil se at Fagforbundet er en mulighet for dem. Det er også viktig for meg at vi er en del av LO.

Ivrer for videreutdanning

Har du en hjertesak?

– Jeg har jobbet veldig lenge for at det skal opprettes en videreutdanning i operasjonsteknikk for helsefagarbeidere. Mange sykehus hadde tidligere hjelpepleiere på operasjonsstuene som hjalp til under en del av inngrepene, dette fungerte godt, og ville løst problemet med mangelen på operasjonspersonell. Det er ikke meningen er at helsefagarbeiderne skal komme istedenfor sykepleierne på operasjonsstua, men i tillegg til.

Når man snakker med tillitsvalgte med bakgrunn i helsevesenet er det to ting man ikke kommer utenom:

– Heltid er en viktig sak. Det er naturlig at alle skal få tilbud om hele stillinger. Og privatisering har ennå ikke ført til noe godt, fastslår Luther.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?