Til hovedinnhold

Karianne Hansen Heien

HK-tillitsvalgt Karianne Hansen Heien er streikeleder når 73 ansatte i Fagforbundet streiker.

HK-tillitsvalgt Karianne Hansen Heien er streikeleder når 73 ansatte i Fagforbundet streiker. (Foto: Maria Wattne)

Måtte streike for å få tallene på bordet – fra Fagforbundet: Karianne Hansen Heien er tillitsvalgt for HK-medlemmene blant de ansatte i Fagforbundet. Det var tøft å måtte streike for å få innsyn i lønnsstatistikken.

02.12.2014 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 24.09.2018

Fagforbundet har cirka 360 ansatte på hovedkontor, fylkeskontor og kompetansesentre. Flertallet er medlem av Handel og Kontor (HK), og Karianne Hansen Heien leder klubben med 185 medlemmer. Den 14. november gikk 150 HK-medlemmer som jobber i ulike LO-forbund ut i streik, og av disse var 73 ansatt i Fagforbundet. Dermed ble hun streikeleder for en streik som varte i 12 dager.

– For oss som er så stolte Fagforbundet-ansatte, var det tøft å måtte gå til streik mot arbeidsgiver. Lojaliteten vår til forbundet er stor. Men åpenhet er et så viktig prinsipp at ikke vi hadde noe valg, sier Karianne Hansen Heien.

Manglende innsyn i lønnsopplysninger var årsaken til bruddet mellom Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) og HK; et krav som ble innfridd slik at streiken kunne avblåses den 25. november.

– Innsyn i lønn er helt vanlig og et nødvendig grunnlag for å føre reelle forhandlinger. Det var et rimelig krav, sier hun.

Etter tolv dagers streik ble partene enige om en ny tariffavtale som gir HK innsyn i de ansattes lønn. De lavest lønte får en lønnsøkning på 12.000 kroner i året og de høyere lønte får 2,9 prosent. Resultatet er til uravstemning blant medlemmene.

Ryddighet og respekt

For vår tillitsvalgte betydde streiken mye ekstra praktisk arbeid med blant annet streikelister. Til daglig er klubblederen rådgiver i Forhandlingsenheten, og har ikke noe frikjøp.

– Det kan være ganske utfordrende å være tillitsvalgt på "nulltid". Arbeidsgiver (Fagforbundet) lar meg styre det selv. Det er arbeidsoppgavene mine som legger begrensninger for hva jeg rekker som tillitsvalgt. Jeg har selv valgt ikke å søke om frikjøp fordi jeg vil jobbe mest mulig med mine områder, sier hun.

De ansatte i Fagforbundet fordeler seg mellom to klubber fordi en del er medlem av Fagforbundet, men det er HK som har organisasjonsretten og tariffavtalen for alle ansatte.

– Jeg har stor respekt for at folk føler tilhørighet til forbundet, og for at det har vært tradisjon i fagbevegelsen for å være medlem i forbundet man er ansatt i. Men for meg er det prinsipielt at ikke jeg vil være organisert hos arbeidsgiveren min, for å være fritt og uavhengig organisert. Det å være medlem i HK er ryddig og betyr klare forhold både for meg og arbeidsgiver. At vi streiket, og at ledelsen i Fagforbundet behandlet meg som streikeleder med full respekt, viser at systemet fungerer, understreker hun.

Klubbene i Fagforbundet støttet streiken

Streiken er over (HK-Nytt)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?