Til hovedinnhold

Mette Nord

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Mette Nord, leder i Fagforbundet (Foto: Trond Isaksen)

Fagforbundets leder Mette Nord har en hverdag som ofte preges av hvilken sak som topper mediebildet. Hun må kunne noe om alt. Denne uka var spørsmålet om vi er produktive nok her i landet. Regjeringa mener nei, Mette sier ja.

18.02.2015 av Kjetil Vevle
Sist oppdatert: 25.09.2018

Mette Nord mener norsk arbeidsliv fungerer godt og tror regjeringas produktivitetskommisjon har sett seg blind på økonomiske teorier. Hun peker på at kommisjonen har latt seg overbevise av at konkurranse og færre reguleringer vil sikre økt produktivitet og omstilling.
Nord får støtte fra blant andre øko­nomi­professor Kalle Moene som uttaler at Norge har en produktivitetsvekst i verdensklasse.
– Det er oppsiktsvekkende at kommisjonen kommer med forslag og anbe­falinger som går i motsatt retning av målsettingen om økt produktivitet og høy sysselsettingsgrad, blant annet forslaget om flere midlertidige stillinger, sier Nord.

Todelt arbeisliv

Mette Nord viser til kommisjonen som gir sin støtte til flere av regjeringas varslede reformer, deriblant endringene i
arbeidsmiljøloven og den pågående kommunereformen. Hun advarer mot et todelt arbeidsliv dersom normen blir 25 prosent midlertidig ansatte.
– Den blåblå regjeringa går bort i fra
å satse på trygghet og kompetanse­bygging, når de foreslår at hver fjerde arbeidstaker kan bli midlertidig ansatt. De harde fakta er at produktiviteten i
arbeidslivet går ned, samtidig som kompe­tansen og kvaliteten på tjenestene svekkes. Folks hverdag vil endres når de ikke har langsiktige jobber og kan planlegge framtida si. Alt blir satt på vent for veldig mange og det har i hvert fall ikke en god effekt på vekst og produktivitet, sier Nord.

Ulikevirkelighet

Økonomiprofessor gir utvalget stryk for sin virkelighetsbeskrivelse.
Både leder av produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø og finansminister Siv Jensen, felte en hard dom over produktiviteten i norsk økonomi ved framlegging av kommisjonens rapport. Økonomi­professor ved Universitet i Oslo, Kalle Moene, mener utvalget har tatt for hardt i når de beskriver produktiviteten i norsk økonomi som nærmest helsvart.
– Det store bildet er at produktivitetsutviklingen i Norge og Sverige har vært på nivå med USA, fra 1930 til i dag, sier Kalle Moene til Klassekampen.
Moene mener små forskjeller og den nordiske modellen er noen av hovedår­sakene til vår høye produktivitet.
– I skandinaviske land har vi veldig mye mindre ulikhet, og fruktene av produktivitetsveksten er mye bedre fordelt her enn andre steder, sier Moene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?