Til hovedinnhold

Bjørn Wilhelm Hermansen

Bjørn med turkamerat Emil.

Bjørn med turkamerat Emil. (Foto: Privat)

Engasjementet på topp: 1. september går Bjørn W. Hermansen av med pensjon. Han blir en pensjonist med et engasjement og en kompetanse de fleste av oss kan misunne han.

08.06.2016 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 12.09.2016

Det er en fabelaktig historieforteller tillitsvalgtkorpset i Fagforbundet mister. Vi kjenner han som den tydelige, kunnskapsrike og menneskekjære Bjørn. Han har gjennom forhandlinger, store omstillinger, avviklinger, sammenslåinger, budsjettdebatter og rettssaker kjempet for ansatte i Bufetat.

Alltid organisert

Et levd liv inneholder mye. Han har seilt ute som kokk og stuert og drevet butikk. På 80-tallet ble han hyret til et prosjekt i fylkesarbeidskontoret for å jobbe med unge rusmisbrukere. Gjennom etatsopplæring og seinere kommunal- og sosialhøgskolen fikk barnevernet nyte godt av Bjørns arbeidskraft. Han ble miljøterapeut på et ungdomshjem i Moss. Alltid organisert i LO; Sjømannsforbundet, HK, NTL og Norsk kommuneforbund (NKF).

– Det har vært viktig å være organisert, understreker han.

Ny etat

Karrieren som tillitsvalgt på heltid startet i 1999; Først HTV for Komuneforbundet i adferdsfaglig sektor i Østfold, seinere HTV for hele fylkeskommunen. Han var delegat på landsmøtene der NKF ble lagt ned og Fagforbundet stifta.

I 2004 kom det store omveltninger i barnevernet da Bufetat ble oppretta.

Etaten er organisert i fem regioner. For Fagforbundet betød det at omlag 1300 medlemmer fra ca 80 lokale fagforeninger i alle fylker fikk samme arbeidsgiver.

– Vi visste hva som kom, forteller Bjørn, som helt fra starten kjempa for rettighetene for alle ansatte i Bufetat.

Han ble regionstillitsvalgt i region øst og virksomhetstillitsvalgt for hele Buf-etat, og har utøvd medbestemmelse opp mot øverste direktør.

– De regionstillitsvalgte står på egne bein, men vi samarbeida tett før møter med arbeidsgiver.

Mye å ta fatt i

Når Bjørn oppsummerer viktige saker Fagforbundet må ta tak i framover, er det miljøarbeiderne sin hverdag og den økende kommersialiseringa av barnevernet han nevner.

– Vi har 5-600 miljøarbeidere i Bufetat som ofte har en vanskeligere hverdag og som føler mindre og mindre aksept for det arbeidet de gjør.

Sporet om at formalkompetanse er mye mer verdt enn realkompetanse er totalt skivebom. Miljøarbeiderne er den nest største ansattegruppen, men omtales aldri i noen dokumenter. Både Fagforbundet og arbeidsgiver må ta mer ansvar.

– Forbundet må presse på for kompetanseplaner og muligheter for ny læring.

Slik det er nå taper miljøarbeiderne på alle fronter, blant anna får de ikke muligheten til å utvide små stillinger på grunn av at nyansettelser stort sett omfatter høyskolefolk.

Krymper Bufetat

Forslag til endringer i barnevernloven medfører risiko for at Bufetat blir sterkt krympa. De kaller det en kvalitets- og strukturreform, men det er mest en reform som er bra for de kommersielle aktørene. Den er ikke spesielt bedre for ungene og slett ikke bra for de ansatte.

– Forslaga i reformen er ikke faglig begrunna, men dekker bordet for private, kommersielle konsern som selger tjenester. Fagforbundet sine medlemmer vil få dårligere pensjon og lønns- og arbeidsvilkår, sier Bjørn Hermansen.

Friluftsliv, familie og ordentlig hund

Pensjonisten er ikke bare kvikk i hodet men også sprek i kroppen. Han presiserer at det er viktig å ha en ordentlig hund for å bli sprek. Selv har han risensnauseren Emil. I tillegg har han båt, sykkel, fotballsko som brukes, og en stor familie inkudert sju barnebarn.

– Ingen stillesittende tilværelse, sier Bjørn W. Hermansen, og lover å beholde sitt glødende politiske engasjement.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?