Til hovedinnhold

Marianne Johnsen

Marianne Johnsen

Marianne Johnsen (Foto: Privat)

Veldig stort men samtidig nært: For en utenforstående kan det bli forvirrende når Marianne Johnsen, beskriver strukturen i det helselandskapet hun befinner seg i, men det høres fort at hun selv har full kontroll.

04.07.2016 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 24.09.2018

Fagforeninga på Universitetssykehuset i Tromsø har 1387 medlemmer. Medlemmene jobber på Senter for psykisk helse og rusbehandling i Tromsø, Midt-Troms og Nord-Troms, samt ambulanser i Tromsø, Midt-Troms og Nord-Troms.

I tillegg jobber medlemmer på IKT-Helse Nord og i Norsk Helsenett.

Styrke å være tre

Marianne er faglaborant av yrke. Siden 2003 har hun vært tillitsvalgt i Fagforbundet på UNN Tromsø, fra februar 2011 på heltid som leder og hovedtillitsvalgt.

– Vi har 250 prosent frikjøp etter hovedavtalen på UNN Tromsø. Med min 50 prosent som leder, betyr det tre frikjøpte dager på heltid. Det er en styrke, og vi har en god arbeidsfordeling oss imellom, sier Marianne.

Utforming av arbeidsplassen

Fagforbundet på UNN har naturlig nok stor innflytelse når det gjelder utforminga av arbeidsplassen til de som jobber på sykehuset.

– Det er et konstant press på oss når det gjelder omstilling og endringer i både oppgaver og struktur innen sykehusene og i ambulansetjenesten, forteller Marianne.

I sykehusdrifta forsøker vi å være tett på de tillitsvalgte på klinikkene, slik at medlemmene blir fulgt opp der. Det er vanskeligere med medlemmene ute i distriktene og på ambulansene.

– Lange avstander gjør det vanskelig med medlemsmøter og med individuell oppfølging, sier Marianne.

De lokale fagforeningene er hjelpsomme, og der det er naturlig og en mulighet, blir UNN-medlemmer invitert på sosiale sammenkomster med mer.

Savner de politisk valgte

Helse Nord dekker alle de tre nordligste fylkene, og sykehusstrukturen gjør at det kreves koordinering mellom fylkene, sykehusene, klinikkene og støttefunksjonene. Fagforbundet har et koordineringsledd der tillitsvalgte etter vedtektene, kompetansesentrene, fagforeningene og de hovedtillitsvalgte skal ha regelmessige møter.

– Det fungerer ikke optimalt, sier Marianne. Særlig savner hun de politisk valgte i Fagforbundet, de har for ofte forfall synes hun .

Dette er forståelig i en hektisk hverdag, men samtidig et apropos i forhold til hva som forventes av foreninger og fylker.

Menneskekjenner og hobbypsykolog

I det daglige kommer hun som hovedtillitsvalgt tett på mange mennesker. Det er ulike utfordringer som dukker opp ved omplasseringer, sykefraværshåndtering og tilrettelegging av arbeidsoppgaver.

– Men ofte er det underliggende ting også, så det er viktig å lære seg å forstå hva medlemmet egentlig spør om hjelp til, sier Marianne.

Hun møter mange tøffe skjebner og da er det viktig å prøve å hjelpe slik at hverdagen blir så god som den kan bli.

Rutinespørsmål er det lett å svare på. Hun har lært seg å finne fram nettsida til Fagforbundet, og prøver å lære andre å bruke den. Men hun synes ikke at sidene er intuitive nok for enkeltmedlemmene.

Familiekjær

Marianne er opprinnelig fra Ibestad kommune, der hun har tatt over barndomshjemmet sammen med sine to søstre. Hun er mamma til to, en på 26 og en på 17 og liker seg godt hjemme med saks og papir.

– Har fått meg ny hobby med scrapbooking, forteller hun, og legger til at hun også liker å lese  bøker og nyheter på papir.

Selv etter 30 i Tromsø er hun som innflytter å regne.

– Uttrykket «Tromsøværing» står sterkt, og jeg er humoristisk blitt fortalt at man er ikke Tromsøværing før i tredje generasjon, sier Marianne  Johnsen, som stortrives i byen «sin».

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?