Til hovedinnhold

Lisbeth Kristiansen

Alder ingen hindring: – Fagforbundet Fredrikstad er ingen geriatrisk pasient til tross for sine 100 år, sier leder, og tidligere hjelpepleier, Lisbeth Kristiansen.

13.03.2017 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 14.03.2017

Jubilanten feira seg selv med stor fest 24. februar.

Lisbeth Kristiansen har spreke, oppegående og kompetente medlemmer og tillitsvalgte hun samarbeider med.

Historien begynte i 1917. Dette var ei tid med store sosiale forskjeller og politiske brytninger i Norge, og arbeiderbevegelsen var i framgang. 24. februar 1917 møttes kommunale arbeidere i Folkets Hus i Fredrikstad for å organisere seg og velge et styre. Kontingent ble satt til 60 øre uka, og ved starten var det 23 betal-ende medlemmer. Det ble en tung start med trege betalere og en arbeidsgiver som ikke ville forhandle, men grunnlaget var lagt for Fagforbundet Fredrikstad.

Potent hundreåring

I dag har Fagforbundet Fredrikstad 5 200 medlemmer, 147 tillitsvalgte i til sammen sju tariffområder, 5,4 årsverk hovedtillitsvalgte fra arbeidsgiver og i tillegg 2,2 årsverk som fagforeninga frikjøper selv. – Medlemmene har stort sett alltid tilgang til en av oss når de har behov for hjelp, sier Kristiansen.

Hele historien om utviklinga av Fagforbundet Fredrikstad har fagforeninga samlet og gitt ut til 100-årsjubileet. Lisbeth Kristiansen mener det er viktig å ta vare på historien.

Lang fartstid

Lisbeth Kristiansen har lang fartstid som tillitsvalgt. Første verv i 1989, og fullt frikjøp fra 1994. Fra 2003 har det vært heltid i Fagforbundet, fra 2012 som leder. I sin tid som tillitsvalgt har hun vært med på kommunesammenslåing og sammenslåinga av sitt gamle forbund, NHS og Norsk Kommuneforbund. Dette er prosesser som har vært viktige for den hun er i dag.

– Jeg har lært så mye av organisasjonen og fått vært med på så mye, sier Kristiansen, og er takknemlig for den jobben hun har. En jobb hun er veldig glad i og trives i.

Det må bli heltid

Fagforbundet Fredrikstad har gode tillitsvalgte på arbeidsplassene, lokalkunnskap og nærhet til lokale politikere, innbyggerne og alt som rører seg, forteller Kristiansen. Når hun skal velge seg en fanesak er det kampen for heltid.

– Jeg ble så glad i dag for da fikk vi vite at Fredrikstad kommune gir ett årsverk til jobbing med dette. Årsverket skal deles mellom organisasjonene, Fagforbundet har fått 45 prosent.

Lisbeth Kristiansen gleder seg veldig til å jobbe sammen med de tillitsvalgte i andre forbund. Fagforbundet deler kontorfellesskap med øvrige arbeidstakerorganisasjoner på Lykkeberg.

– Det gjør at samarbeid oss imellom kommer veldig lett, sier Kristiansen.

I tillegg til fanesaken heltidsjobbing, vil hun at vi skriver om viktigheten av at alle medlemmer i alle tariffområder blir ivaretatt. Det er en utfordring hun sier hun er blitt veldig bevisst på.

– I styret hos oss stresser vi hverandre på dette. Og når vi har samling for de hovedtillitsvalgte i det kommunale området har vi også tillitsvalgte fra andre virksomheter med, forteller Kristiansen.

Hage, håndarbeid og barnebarn

Lisbeth Kristiansen liker å jobbe i hagen på fritida, og hun er glad i friluftsliv. I tillegg er hun glad i all slags håndarbeid. Barnebarn har hun også. Gledelig nok har de flytta fra Oslo til Saltnes, så barnehage-henting står også høyt på lista over det som gir overskudd i hverdagen.

– Jeg skal hente i dag, forteller en glad Lisbeth Kristiansen på telefonen fra lunsjpause i fylkestyremøte i Fagforbundet Østfold.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?