Til hovedinnhold

Per Egil Johansen

Per Egil Johansen, leder Fagforbundets kompetansesenter i Oslo

Per Egil Johansen, leder Fagforbundets kompetansesenter i Oslo (Foto: Privat)

Frustrasjon, svette og ­søvnmangel. Det kan være krevende å stå oppreist gjennom et tariffoppgjør. Samtidig kan det gi deg en fantastisk glede – fordi du utretter noe stort for medlemmene.

21.08.2020 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 28.08.2020

Det er denne godfølelsen leder for kompetansesenteret i Oslo og leder av Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) jakter på. Per Egil Johansen (35) har gjort det til en livsstil å grave seg dypt og inderlig ned i avtaler, protokoller og tariffregnestykker.

– Den gode ideen til et tariffkrav starter ute på arbeidsplassen, og det er de som til syvende og sist skal si ja eller nei i en uravstemning. Vi står til ansvar for medlemmene våre når vi forhandler. Det er veldig inspirerende hver eneste gang vi vinner fram med våre krav.

Sterke meninger ga tillitsverv

Per Egil Johansen meldte seg inn som aktivt studentmedlem i år 2000. Fem år senere ble det ekstra god fart i engasjementet for fagbevegelsen. Han ble lagt merke til da han møtte godt forberedt på et medlemsmøte for de ansatte på Norlandia-drevne Risenga sykehjem i Asker, det første konkurranseutsatte sykehjemmet i Norge.

– Jeg hadde mange meninger på det møtet. Da gikk det som det måtte gå. Jeg ble tillitsvalgt, forteller Johansen.

Det politiske engasjementet står sterkt hos forhandlingslederen. Han ble AUF-medlem allerede som 13-åring i Fredrikstad, der han vokste opp. Nylig ble han valgt til leder for Fagforbundets Arbeiderpartilag, et lokallag i Oslo Arbeiderparti.

Kommer tett på mennesker i krise

Hvis han måtte velge én kampsak, lander han på retten til hel og fast stilling. Han bedyrer at han vil stå i første linje for å sikre en heltidskultur i Oslo kommune.

– Det betyr så utrolig mye å få ei lønn å leve av og en lønn å leve med. Stillingsprosenten avgjør inntekten din, og det igjen påvirker din økonomiske frihet. Det er mye som står på spill. Alt avhenger av det arbeidet du som tillitsvalgt legger ned.

Johansen har gang på gang opplevd både medgang og motgang i kampen for hele og faste stillinger, men det er nok oppturene som har gjort størst inntrykk. Johansen trekker fram et eksempel fra da han var hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten i Oslo, fra 2009 til 2013.

– Det kom en kvinne til meg som hadde gått i en midlertidig stilling i utrolige 15 år. I alle disse årene måtte hun drive en aktiv jakt på ekstravakter som bare kanskje dukket opp. Jeg glemmer aldri reaksjonen hennes når jeg ringte for å fortelle om at kravet hennes om fast ansettelse var innfridd, forteller han.

– Mennesker som kommer i konflikt med arbeidsgiver havner i en slags krise. Som tillitsvalgt kommer du tett på mennesker som bretter ut livet sitt for deg. Det gjør meg ydmyk.

Høstens tariffeventyr

Vi står foran et annerledes tariffoppgjør i år. Forhandlingsplanen som ble lagt tidlig på vinteren måtte legges til side, og det er ikke brått sikkert at vi kan forvente oss høstens vakreste eventyr.

– De økonomiske rammene har forandret seg. Det er imidlertid ingen selvfølge at det blir et nulloppgjør. Forventningene til oppgjøret har ikke blitt noe mindre etter at pandemien rammet oss. Vi står klare for å forhandle fram et best mulig resultat på vegne av Fagforbundets medlemmer, avslutter forhandlingslederen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?