Til hovedinnhold

Vi trenger bemmanningsnormer i barnevernet

823_fflogo_118px

823_fflogo_118px

27.05.2014 av Kristin Skogli
Sist oppdatert: 27.05.2014

Fagforbundet er positiv til å styrke barn og unges medvirkning i barnvernet. ”Vi er likevel usikre på om ordningen med tillitsperson er et treffsikkert og tilstrekkelig tiltak for å oppnå dette”, skriver forbundet i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

– Vi ser på manglende medvirkning i barnevernet som uttrykk for et strukturelt problem, sier Raymond Turøy, leder i Seksjon helse og sosial (SHS).

Han sier det er viktig at ansatte i barnevernet er flinke til å lytte, til å snakke med barn og til å bruke medvirkning som metode.

– Men Fagforbundet mener underbemanning i kommunalt barnevern er en viktig årsak til barn og unges manglende medvirkning, sier Turøy.

Fagforbundet understreker i sin uttalelse at underbemanningen også går ut over de ansatte.

– Vi er overbevist om at ansvar for altfor mange barn per saksbehandler er en alvorlig trussel mot kvalitet, forsvarlighet og muligheter for reell medvirkning i barnevernet, sier Turøy.

Fagforbundet oppfordrer derfor BLD til å ruste opp barnevernet, slik at hver ansatt har ansvar for oppfølgingen av mellom ni og 14 barn.

 

Karin Svendsen, Fagbladet

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?