Til hovedinnhold

Godt resultat for ansatte ved sykehus

Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om en ny tariffavtale for ansatte ved sykehus i de såkalte A2-forhandlingene. Det gjenstår nå bare lokale forhandlinger i dette lønnsoppgjøret.

27.05.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 21.10.2014

Det gis et generelt tillegg på 3,5 % til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 – 5, minimum kr 10.000. Øvrige medlemmer som er omfattet av overenskomsten gis et generelt tillegg på minst kr 10.000.

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis et forholdsmessig tillegg. Tilleggene inkluderer tillegg gitt i de innledende sentrale forhandlingene.

Minstelønnssatsene er hevet, likevel slik at 10-årstrinnet heves mer. Minstelønnsbestemmelsene endres slik fra 1. juli 2014:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

20 år

Stillingsgruppe 1: Stillinger uten krav til særskilt utdanning

283.000

288.000

299.000

344.000

364.000

Stillingsgruppe 2 og 3 Fagarbeiderutdanning eller tre års vidergående utdanning. for stillingsgruppe 3: Autorisasjon etter lov om helsepersonell

319.000

324.000

330.000

376.000

 

Stillingsgruppe 4: Tre års høyskoleutdanning

369.000

376.000

388.000

425.000

 

Stillingsgruppe 5: Tre års høyskoleutdanning og ytterligere speialutdanning

396.000

406.000

423.000

465.000

 

 

Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2014.

Fagforbundet kjempet for bedre avtaler når det gjelder lønn under videreutdanning for alle yrkesgrupper i sykehusene. Dette fikk forbundet ikke gjennomslag for. Det ble gjennomslag for en bestemmelse som gir sykepleiere under videreutdanningen minimum 80 % av lønn når arbeidsgiver har vurdert behovet for videreutdanning og inngått avtale med arbeidstaker om permisjon til utdanning.

Hovedtillitsvalgte fikk en markert lønnsøkning og deres minstelønn endres til kr 400.000.

Fagforbundet fikk inn en bestemmelse som pålegger arbeidsgiver å kartlegge konsekvensene for de ansatte ved anbud, utskilling og konkurranseutsetting. Disse konsekvensene skal partene drøfte og ansatte skal informeres om disse konsekvensene.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?