Til hovedinnhold

Tilbakeviser NHO-påstander

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Mette Nord tilbakeviser NHOs påstander om at forskning som viser at private sykehjem har lavere kvalitet er spekulativ.

03.06.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.06.2014

I Bergens Tidende den 30. mai beskylder direktør Dag Ekelberg i NHO Service en kanadisk forsker for å fare med spekulative påstander om privat sykehjemsdrift.

Den kanadiske forskningen viser blant annet at private sykehjem har færre ansatte pr. beboer, færre fagfolk og at de eldre blir oftere skadet. De samme resultatene har svenske, danske og amerikanske forskere kommet til.

I Bergens Tidende i dag skriver Fagforbundets leder Mette Nord:

«Professor Pat Armstrong som Ekelberg beskylder for å være spekulativ, leder et internasjonalt forskningsprosjekt om eldreomsorg. Norsk deltaker i prosjektet er professor Frode F. Jacobsen ved Universitetet i Bergen. Han er også leder for Senter for omsorgsforskning Vest. Dette høres ikke veldig spekulativt ut.  Fagforbundet har i mange år debattert privatisering av pleie- og omsorgstjenester med NHO Service.

Deres argumentasjon bærer alltid preg av at de ikke lytter til andre enn sine egne funn og rapporter, eller rapporter laget av andre høyreorienterte miljøer.»

Les hele Mette Nords innlegg i Bergens Tidende

Privat velferd er ikke best

Uavhengig av forskning fortsetter fortsetter NHO å påstå at konkurranseutsetting er billigere og gir bedre tjenester, og er mer kostnadseffektivt.

Les innlegget til Dag Ekelberg i Bergens Tidende

 

 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?