Til hovedinnhold

- Vi godtar ikke en slik overkjøring

Leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord. (Foto: Kjetil Vevle)

Helseminister Bent Høie har bestemt å legge ned akuttmottakene i Rjukan og Kragerø. I dag møtte han massiv motstand utenfor Stortinget, hvor flere tusen demonstranter hadde møtt opp.

16.06.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.06.2014

– Stopp raseringen av helse-Norge! Stopp raseringen av helse-Norge! ble det ropt taktfast idet helseminister Bent Høie kom ut på Eidsvolls plass for å møte demonstrantene.

– Det er jeg som har det politiske ansvaret for beslutningen om å legge ned akuttilbudet ved de to sykehusene og samle det på Notodden, sa Høie til høylytte protester fra forsamlingen.

Høie ble tidvis avbrutt av tilhørerne utenfor Stortinget, og det var tydelig at helseministerens budskap ikke falt i god jord blant de oppmøtte.

– Jeg forstår at dere reagerer på det, men jeg har vært nødt til å legge vekt på de helsefaglige argumentene - og at dette er riktig for pasientsikkerheten og kvaliteten i hele Telemark, sa Høie.

Folket mot makta

Det var tydelig at leder i Fagforbundet, Mette Nord, var blant sine egne da hun krevde at Stortinget må stoppe sentraliseringen av akuttfunksjonene i Rjukan og Kragerø. Nord reagerer også på argumentet Høie bruker om pasientsikkerhet.

– Sentralisering av sykehusfunksjoner kan få store skadevirkninger for befolkningen. Akuttmedisin er viktig for lokalmiljøet, for folk som bor i distriktene. Vi godtar ikke en slik overkjøring av folks innflytelse over lokalsamfunnets utvikling, sa Mette Nord.

– Argumentet om at vedtaket er nødvendig for å ivareta pasientene tilbakevises av fagfolk og forskning. Det er ikke medisinsk forsvarlig, det er ikke bærekraftig og heller ikke forsvarlig sett i et beredskapsperspektiv, sa Nord.

Lederen i Fagforbundet mener at nedleggelsen av akuttfunksjonene i Rjukan og Kragerø kan være starten på noe mer.

– Høies vedtak er også en aksept for slakt av andre lokalsykehus. Hva gjør han når neste vedtak fattes i en annen helseregion – i et annet helseforetak? Er ministeren klar over betydningen av det han nå har satt i gang?, spurte fagforbundslederen.

Siste sjanse i morgen

Det er først i morgen at Stortinget skal vedta endringene som Høie har foreslått. Nord oppfordrer Stortinget om å være seg sitt ansvar bevisst i saken og sette vedtaket om nedlegging tilside.

– Stortinget må stoppe sentraliseringen av akuttfunksjoner på Rjukan og i Kragerø som helseministeren har godkjent. I morgen er det en siste mulighet til å gjøre nettopp det. Da kommer forslaget fra SV, SP, KrF og Venstre om å fryse alle endringer fram til Høies sykehusplan kommer høsten 2015, avsluttet Nord.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?