Til hovedinnhold

Gode løft i pleie- og omsorgsoverenskomsten

Det er enighet mellom Fagforbundet og NHO Service om pleie- og omsorgsoverenskomsten. Sykehjemsansatte kan spesielt glede seg over at ubekvemstilleggene nå er oppe på KS-nivå.

19.06.2014 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 20.06.2014

Resultatet

 • Det gis et generelt tillegg til alle med kr 0,75 pr time med virkning fra 1. mai 2014.
 • Alle minstelønnssatser heves  med kr 7 000 pr. år. Generelt tillegg er inkludert i nye minstelønnssatser.
 • Tillegg for arbeid på lørdag og søndag heves til kr 50,- pr time.
 • Tillegg for arbeid på kveld og natt for turnusarbeidere heves til:
  kr 45,-  pr time for ansatte med inntekt tom kr. 310 000
  kr 54 pr time for inntekt fra og med kr 310 000 tom kr. 369 999
  kr 56 for de med inntekt utover kr. 370 000 pr år.
 • Bilaget for korte velferdspermisjoner er utvidet med bestemmelser om rett til fri for å følge barn til barnehage og skole, samt rett til fri for amming.

De sykehjem som er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten befinner seg stort sett i Oslo, Akershus, Hordaland og Bergensområdet samt i Stavanger. De teller rundt 900 medlemmer fordelt på 27 virksomheter.

 
Skriv ut plakat og heng opp på oppslagstavla på jobben din

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?