Til hovedinnhold

- Markedet skal ikke diagnostisere syke

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Mette Nord, leder i Fagforbundet (Foto: Trond Isaksen)

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, problematiserer i dette innlegget bruken av private helsetjenester. Innlegget stod på trykk i Bergens Tidende lørdag 21. juni.

23.06.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 24.06.2014

Bergens Tidende skriver på lederplass tirsdag 17. juni at en privatisering av helsevesenet kan være en del av løsningen på de utfordringene sektoren står overfor.  BT omtaler det som ”helse for fremtiden” og uttaler at ”private helsetjenester er et helt nødvendig supplement til det offentlige tilbudet”. Fagforbundet deler ikke denne oppfatningen, da erfaringer viser at tilbudene kan bli både dårligere og dyrere.

Regjeringens nye helsereform om fritt behandlingsvalg er årsaken til at debatten om private helsetjenester nå blusser opp. Fagforbundet deler målet til regjeringen om ”å kutte i helsekøene og redusere ventetiden”. Vi tror derimot ikke at medisinen til regjeringen vil friskmelde helsevesenet.

Tall fra Helse- og omsorgsdepartementet viser at sykehusene gjennomfører om lag 1,7 millioner flere utredninger eller behandlinger i 2012 enn i 2005. Når antallet som venter på behandling går opp skyldes dette som regel at vi er i stand til å hjelpe stadig flere, og flere henvises til sykehus. En ytterlig styrking av det offentlige helsetilbudet og bedre utnytting av ledig kapasitet vil redusere køene.

Regjeringen legger opp til at pasientene selv skal kunne velge hvor de skal behandles; offentlig eller privat – finansiert av spleiselaget.  Dette vil bidra til å svekke fellesskapsløsningene og demokratiske organers innflytelse på helsetjenestene. Resultatet blir dårligere kvalitet, mindre igjen for pengene, mer penger til tilbyderne og et unødvendig helsebyråkrati. Det vi derimot trenger er offentlige sykehus som styres politisk, samtidig som det sikrer regional og lokal forankring og medvirkning. På den måten kan velgerne ansvarliggjøre politikerne som har styringsansvaret.   

Med regjeringens forslag til ny helsereform vil det komme flere private helsetilbydere på markedet. Det er det offentlige som finansierer kostnadene, samtidig som de vil tappe offentlige institusjoner for fagfolk. Erfaringene viser oss at de kommersielle aktørene vil gjennomføre de enkleste og mest lønnsomme behandlingene. Dette medfører at det offentlige sitter igjen med de mest tidskrevende og kompliserte operasjonene – som igjen har de høyeste kostnadene.  Fagforbundet er motstander av at det offentlige helsevesenet skal tappes for fagfolk og ressurser – samtidig som fellesskapet skal spleise på at private skal tjene penger på våres helseproblemer.

Denne debatten burde egentlig handle om hvordan vi kan ha høye ambisjoner for det offentlige helsevesenet, og sikre et godt og trygt behandlingstilbud til alle i landet. Det er et paradoks at Høyre og FrP-regjeringen lanserer sine ambisjoner om å redusere helsekøene, samtidig som helseminister Høie legger ned viktige akuttfunksjoner i Rjukan og Kragerø. Ambisjonene er det ikke noe i veien med, men diagnosen og medisineringen er feil.

Bergens Tidendes lederartikkel: Helse for fremtiden.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?