Til hovedinnhold

- Handel med mennesker

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto (Foto: Fagforbundet)

Østre Toten bestilte 11 utenlandske sykepleiere for sommeren. Nå, midt i opplæringen, har de samme 11 blitt sendt hjem igjen, melder Oppland Arbeiderblad.

26.06.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 26.06.2014

Sykepleierne kommer fra Orange Helse, som leverer tjenester til flere kommuner innen helse-, pleie- og omsorgssektoren. Ifølge NRK Hedmark og Oppland har det vært store utfordringer knyttet til språk, men også faglige forhold som har bidratt til hjemsendelse.

Oppland Arbeiderblad er på lederplass skeptisk til utviklingen som foregå i kommunene, hvor stadig flere benytter seg av vikarbyråer og innleide vikarer.

«Arbeidsgiveransvaret flyttes fra den som får arbeid utført til den som leverer arbeidskrafta. Dersom kunden mener den har fått en annen vare enn bestilt, eller ikke er fornøyd med kvaliteten på varen, blir det reklamasjon og retur.»

Flere heltidsstillinger

Videre mener Oppland Arbeiderblad at kommunene og helseforetakene ikke har lykkes eller tatt seg bryet med å øke rekrutteringen. Avisa mener et viktig tiltak for økt rekruttering er at kommunene tilbyr fast jobb og heltidsstillinger.

«Det er heller ikke enkelt å rekruttere fagpersonell til småstillinger og vikariater. Det er få søkere til slike jobber.»

Oppland Arbeiderblads leder finnes ikke på nett, men saken som omtaler hjemsendelsen kan du lese her.

Les mer om Fagforbundets politikk her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?