Til hovedinnhold

Kommersiell ønsketekning fra NHO

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet (Foto: Bjørn Svalastog)

Nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, mener NHO driver med kommersiell ønsketenkning om private sykehjemstjenester.

29.07.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.07.2014

NHO Service ved Markus Weierud fremmer en rekke påstander om private sykehjem som ikke er riktige. Det er dumt at Weierud, som selv etterlyser en mer faktabasert debatt, ikke bidrar nevneverdig til dette. Flere rapporter og brukerundersøkelser viser at private, kommersielle sykehjem har dårligere arbeidsvilkår og lavere kvalitet enn de kommunale og ideelle.

Weierud viser til en svensk rapport utført av Handelens Utredningsinstitutt som han omtaler som ”den mest omfattende rapporten” om effektene av konkurranseutsetting. En langt mer omfattende rapport ”Marketisation in Nordic eldercare”, også den fra Sverige, viser at private, kommersielle sykehjem har færre ansatte, færre heltidsstillinger, flere timeansatte og at det er lavere formell kompetanse blant de ansatte. De kutter både i bemanningen og kvaliteten for å tjene penger til eierne.

Rapporten som Weierud viser til konkluderer med at ”innen eldreomsorg er resultatene mer varierte” og gir ikke entydige svar.  Innen sosialtjenesten ser en ingen forskjell hva gjelder kvalitet og effektivitet, men at brukertilfredsheten på private sykehjem har blitt påvirket negativt.

Helseetaten i Oslo sin undersøkelse Brukertilfredshet blant pårørende ved sykehjem for 2013 (utgitt mai 2014) viser de samme resultatene som vi ser i Sverige. Blant de 15 sykehjemmene som skårer best på tilfredshet blant pårørende, er kun ett av disse kommersielt, privat drevet. De pårørende i Oslo mener altså private tilbyr lavere kvalitet på omsorgen enn ideelle og offentlige sykehjem.

Fagforbundet jobber på lag med de ansatte om å øke kvaliteten i eldreomsorgen, noe som betyr styrket bemanning, bedre lønns- og arbeidsvilkår og mer satsing på omsorg. Når privatisering av velferd er ett mål i seg selv, selv om det ikke betyr et bedre tilbud, så står ikke ideologien seg i møte med virkeligheten.  

Dette innlegget stod i sin helhet på trykk i Klassekampen 29.juli 2014.

Innlegg i debatten:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?