Til hovedinnhold

Godt oppgjør for personlige assistenter i Uloba

Det er enighet i tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og Uloba SA om ny tariffavtale. Oppgjørets samlede økonomisk ramme er i tråd med arbeidslivet for øvrig.

18.08.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 21.08.2014

Uloba - Independent Living Norge, er en ideell organisasjon etablert som et samvirke.  I Norge ble det startet i 1991 og eies av ca 1000 funksjonshemmede. Uloba jobber for at mennesker med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv med borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Uloba er arbeidsgiver for nærmere 6000 assistenter som er ansatt hos medlemmene.  Uloba er landsdekkende og har hovedkontor i Drammen.

Godt resultat i tariffoppgjøret

  • Generelt tillegg til alle på kr 5,- pr time med virkning fra 1. mai 2014.
  • Minstelønna er hevet med kr 5,- til kr 165,- pr time.
  • Tillegg for arbeid på lørdag og søndag er hevet til kr 55,- pr time.
  • Kvelds- og nattillegg er hevet til kr 66,- pr time.
  • Heving på illegg for overtidsarbeid på helligdager.
  • I tillegg skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.

Det er over 5.000. ansatte på tariffavtalen. Resultatet sendes til Fagforbundets medlemmer for uravstemning

Tariffavtalen ligger på www.fagforbundet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?