Til hovedinnhold

Bokslipp og seminar

Boka «Medisin frå død til liv» gir et uvanlig tverrfaglig blikk på obduksjon og donasjon for transplantasjon.

19.08.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.08.2014

Sykehusprest Magne Stendal ved Oslo universitetssykehus disputerte i 2009 på en avhandling om tverrfaglige synspunkt på obduksjon og donasjon for transplantasjon. Grunnet sin høyst spesielle karakter, og med støtte fra bl.a. Det medisinske fakultet ved UiO og Fagforbundet, kommer avhandlingen nå i en utvidet utgave på hele 1200 sider, innrettet til bruk både for fagmiljøene og allmennheten.


Med tanke på de to saksfeltene er en slik kombinasjon og utgivelse en begivenhet i seg selv. Både tematikken og de mange overstrømmende fagfellevurderingene tilsier at ledere og ansatte i helseforetakene gjør seg kjent med boka og at utgivelsen markeres.


I egenskap av forfatterens fagforening inviterer derfor Fagforbundet til bokslipp og seminar:

Torsdag 11. september 2014 kl. 13.00 – 16.30 i Store auditorium, bygg 6 Oslo universitetssykehus, Ullevål. Påmelding innen 25. august til: fagforbundet@ous-hf.no


Seminarprogram 11. september

13.00 Velkommen. Bjørn Wølstad-Knutsen, foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.

13.05 Hva er særpreget ved denne avhandlingen?

  • Hva er hovedspørsmålene? Hva med svarene?
  • Og hva er nytt siden disputasutgaven?
  • Presentasjon ved forfatteren Magne Stendal.

13.55 En avhandling og et nettverk.

14.10 Pause med enkel servering.

14.35 Hvilke bidrag gir denne avhandlingen til:

  • helsetjenesteforskningen?
  • samtalen mellom teologi, etikk og helsetjeneste?
  • leger, sykepleiere og brukerne av spesialisthelsetjenesten?
  • sykehusledere og utdanningen av helsepersonell?
  • utformingen av ny obduksjons og transplantasjonslov?


Følgende fagpersoner vil dele på å besvare disse spørsmålene:

Trond Buanes, dr.med., professor ved UiO og overlege ved Gastrokirurgisk avd., OUS.

Anne Eikeland, intensivsykepleier og høyskolelektor ved HiO.

Ole Herman Fisknes, tidl. ekspedisjonssjef i Kirke- og kulturdepartementet.

Inggard Lereim, dr.med., professor ved NTNU og tidl. viseadm. dir. ved Ullevål sykehus.

Hans Kristian Nordby, dr.med. og overlege ved Nevrokirurgisk avd., OUS.

Anette Robertsen, overlege ved Anestesiavd., OUS.

Jan Helge Solbakk, cand.med. og cand.theol., dr.philos og professor ved UiO og UiB.

Maj-Len Sundin, tidl. sjefsykepleier ved Ullevål sykehus og tidl. sykehusdirektør ved Aker sykehus og Karolinska Universitetssjukhuset.

Sesjonen blir ledet av Torleiv Ole Rognum, dr.med., professor ved UiO og direktør ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

16.30 Slutt


Boka «Medisin frå død til liv» kan bestilles på internett: www.obduksjon.no

Last ned programmet for bokslippet og seminaret

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?