Til hovedinnhold

Bli med på Kvinnekonferanse 27. september

LIKEVERD OG LIKE MULIGHETER Sted: Thon Hotell Opera – Dronning Eufemias gate 4, Olso

23.09.2014 av Kristin Skogli
Sist oppdatert: 23.09.2014

                     

Kvinner i Fokus (KiF) skal arrangere en heldags kvinnekonferanse lørdag 27. september 2014 Thon Hotel Opera, Bjørvika og tema for konferansen er ”Likeverd og like muligheter - null toleranse for diskriminering, fordommer og rasisme”.

Se program under

Dette er vårt 3.konferanse. På denne konferansen skal vi sette særlige fokus på rasisme i hverdagslivet og diskriminering i arbeidslivet. Målgruppen er mennesker av ulike kjønn, hudfarger, seksuell legning og religiøs tilhørighet. Disse menneskene sliter mest i samfunnet, men det er ikke alltid deres problemer blir fanget opp og satt på dagsorden. Nettverket ønsker å gjøre noe med det og har derfor tatt opp dette temaet.

KiF er et kvinnenettverk bestående av 31 forskjellige kvinneorganisasjoner i Oslo med felles mål om økt integrering og tilhørighet til det norske samfunnet. Både minoritetskvinner og majoritetskvinner er representert i nettverket. Kvinnene er engasjerte og jobber med mange tiltak og prosjekter som handler om barns oppvekstsvilkår og familiers rammebetingelser, samfunnsengasjement for kvinner, skole og utdanning, etc. Disse er ressurssterke kvinner som samfunnet trenger!

EMI er en katalysator for at kvinner på tvers av grupper møtes. Det EMI ønsker er å legge til rette for at kvinner med sentrale roller i innvandrerorganisasjoner/ frivillige organisasjoner kan samles for å styrke minoritetskvinners deltakelse og engasjement i samfunnslivet og i frivillighetsarbeid. Det er mange ressurssterke minoriteter som samfunnet trenger og det å være akseptert er viktig for å styrke individets selvbilde. Diskriminering og fordommer skjer generelt i samfunnet, men også mange minoritetsmiljøer er preget av det.

Påmelding snarest.  Det er et begrenset antall plasser. Påmeldingen er bindende.

Pris: Kr. 100, betales ved påmelding og kvittering for innbetaling vises ved inngangen. Prisen inkluderer konferansepakke med lunsj.

 

Betaling: sendes Interkulturell Kvinne Gruppe – (Kvinner i Fokus)

                  Konto nr. 1503 32 27865

                  Torggt 1, 0181 Oslo

For bindende påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Ayesha Khan på telefon 41 39 73 31.

E-post: ayesha.mkf@live.no eller Channeh Joof Storvik på telefon 23 42 27 27/23 42 27 30. E-post: channeh.joof.storvik@bga.oslo.kommune.no

 

Program

0900-0940 – Registrering, kaffe og snacks

 

0945-0950 - Velkommen ved konferansier

 

0950 -1000 – Kulturinnslag

 

1000- 1010 – Medlem av arbeidsgruppen Zehra Celik, sier noen ord om arbeidet og om KiF

 

1010-1030 – Offisielle åpning v/ Statssekretær Laila Bokhari

 

1040-1105 – Innlegg ved Byråd Øystein E. Søreide

 

1110-1130 – Enhetsleder for EMI Rowena B. Teodocio

 

1130-1150 – v/ Grønland Politiet - arbeidet mot diskriminering

 

1150-1210 – Motivasjonsinnlegg ved Susanne Demou Øvergaard, leder av Skeiv Verden

 

1210-1225 – Spørsmål fra salen, mingling, danne nettverk og bli kjent

 

1230-1315 - Lunsj

 

1320-1330 – Kulturinnslag…en overraskelse

 

1330-1350 – Innlegg v/ Ellen Marie Røst, Seniorrådgiver IMDI Øst- IMDIs erfaringer

 

1350-1400 – Representant fra KiF, sier noen ord om KiF og organisasjoner som er med og deres arbeid

Debattleder:

Debatt og dialog: «LIKEVERD OG LIKE MULIGHETER « Hvorfor diskriminering, fordommer og rasisme?

1400-1600 – Panel: LDO, ANTI RASISTISK SENTER, LO, Skeiv Verden, IMDI og KiF

1600-1615 – Oppsummering av debatten og appeller.

 

Du kan også gå inn på www.oxlo.no for mer informasjon. Programmet kommer senere. Konferansen er fra kl 09:45 til 16:00

Med vennlig hilsen 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?