Til hovedinnhold

– Behov for ressurser til nødetatene

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto (Foto: Fagforbundet)

Statsbudsjettet for 2015 ble i dag lagt fram for Stortinget, uten de nødvendige bevilgningene til nødetatene. Fagforbundet etterlyser ressurser for å sikre nødetatenes mulighet til å ivareta samfunnssikkerheten.

08.10.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 09.10.2014

I forbindelse med utsendt forslag til nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved livstruende vold (PLIVO), tok Fagforbundet et klart forbehold ved at retningslinjene ikke kan innføres før det foreligger nok ressurser til øvelser og nødvendig utstyr.  

– Oppfølging med samvirke- og responstidsøvelser er nødvendig for å sikre mannskapenes liv og helse, og for at nødetatene skal kunne få utført det som samfunnet forventer, sier Fagforbundets leder i Seksjon helse og sosial, Raymond Turøy.

Turøy mener sentrale myndigheten må så raskt som mulig kartlegge ressursbehovet som finnes. Han peker spesielt på de områder av landet med store avstander og som har få ressurser.

– I dag finnes det ikke nødvendige økonomiske ressurser som kan frigjøre denne type virksomhet. For å sikre en målrettethet bør midlene øremerkede midler fra statlig nivå, sier Turøy.

Mangler nødvendig utstyr

– I tillegg til øvelsesmomentene så må det foretas en gjennomgang av etatenes utstyrsside. Som et eksempel så er det lagt inn i retningslinjene for PLIVO at brann- og redningsetaten rutinemessig skal utføre målinger med reelvant deteksjonsutstyr med tanke på CBRN/farlige stoffer, sier Turøy.

Vil gjøre en best mulig jobb

– Både ambulanse og brann- og redningsetaten ønsker å kunne gjøre en best mulig jobb knyttet til samfunnssikkerheten, men det forutsetter at nødvendige ressurser stilles til rådighet, mener Turøy.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?