Til hovedinnhold

Godt oppgjør for tannhelsesekretærene

(Foto: Conor Lawless/Flickr)

Tannhelsesekretærer med mønsteravtalen har nå samme lønnsnivå som samme yrkesgruppe i offentlig tannhelsetjeneste. Det var viktig for Fagforbundet.

15.10.2014 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 15.10.2014

– Det har vi fått til. Dette er et godt oppgjør, og på nivå med offentlig sektor, sier forhandlingsleder for Fagforbundet, Arne Løseth.

Tariffplakat for mønsteravtalen for tannhelsesekretærer

Fagforbundet er enige med Virke og Tannlegeforeningen om endringer i Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer. Partene ble enige om at alle tannhelsesekretærer og assistenter får et generelt tillegg på 2,15 prosent, dog minst kr 8 500 fra 1. Mai 2014. Alle minstelønnssatser heves også fra 1. mai.

Minstelønnsplasseringer per 1. mai 2014

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

273 700

273 700

278 800

278 800

293 800

339 900 *

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

316 300

316 300

318 600

318 600

327 500

375 100

*)Per 1.mai 2014 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 364 000,- i 100 % stilling. Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for deltidsansatte.

Lokale forhandlinger

Det er avtalt at man i alle virksomheter per 1. juli skal sette av minst kr 2160 per ansatt i 100 prosent stilling (forholdsmessig avsetning for deltidsansatte). Der hvor man har tillitsvalgt skal fordelingen av disse pengene drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt. Der det ikke er tillitsvalgt vil arbeidsgiverne fordele midlene.

  • Det er tatt inn en ny bestemmelse om drøfting av lønn. Her er det blant annet tatt inn krav om at du som ansatt har rett på en årlig lønnssamtale.
  • Nye bestemmelser om beregning av ansiennitet: Full lønnsansiennitet for praksis som tannhelsesekretær. For annen praksis så godskrives hvert år med inntil fem måneders ansiennitet.
  • Sykebestemmelsene er endret slik at kravet om at man er pliktig til la seg undersøke av anvist lege er fjernet.
  • Det er tatt inn nye bestemmelser om informasjon, samarbeid, medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Disse bestemmelsene gjelder fullt ut der man har tariffavtale og så langt de passer der man praktiserer mønsteravtalen.
  • Avtalen er språklig oppdatert og forenklet, samt at den er forsøkt tilpasset bransjen.

Mer informasjon: Rådgiver Arne Løseth, tlf. 23 06 46 23 mob. 906 89 100

Protokollen for mønsteravtalen for tannhelsesekretærer

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?