Til hovedinnhold

Må ta vold og trusler mer på alvor

Raymond Turøy, leder, Seksjon helse og sosial, AU-medlem

Raymond Turøy, leder, Seksjon helse og sosial, AU-medlem (Foto: Trond Isaksen)

– Vi må ta kampen mot vold og trusler i barnevernet mye mer alvorlig. Et viktig skritt er å fjerne anbudssystemer som presser pris og dermed kvalitet på tjenesten ned, sier Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet.

06.11.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 06.11.2014

Vi vet at de som jobber i barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, NAV og boliger for utviklingshemmede er spesielt utsatt. Så seint som i vinter presenterte NAV en rapport som viste at seks av ti Nav-ansatte er utsatt for trusler det siste året. Det er selvfølgelig uakseptabelt høyt, sier Turøy.

– Vi kan ikke akseptere at ansatte i helse og omsorg risikerer å bli drept på jobb. Den siste, tragiske hendelsen i Asker føyer seg inn i rekka av voldshandlinger, med drapet på Nav Grorud og flere og fler vold- og trusselsituasjoner i barnevernet.

Det offentlige må ta ansvaret for institusjonsbarnevernet

– I finansverdenen snakkes det om å investere i ”barnevernsbransjen”, og at slike investeringer er bra fordi det gir så god avkastning. Det går kaldt nedover ryggen på meg når jeg hører om investeringsselskap som kjøper seg inn i barnevern for å tjene penger på de svakeste av de svake. At det er dine og mine skattepenger gjør ikke saken noe bedre, sier Turøy.

Han legger til at man bør spørre seg hvor de store overskuddene kommer fra. Hvordan er det mulig å vinne anbud og samtidig ha økonomisk rom for å ta ut store overskudd? Svaret ligger i arbeidstidsordninger, pensjon og bemanning. Mange private barnevernstiltak benytter seg av frittstående ”konsulenter” i stedet for fast ansatte. De som er ansatt tvinges til å jobbe mye mer enn 37 timer i uka ved hjelp av helt urimelige turnusordninger, og pensjonsordningene er på minimumsnivå.

Fagforbundet vil ikke ha et slikt system. Pengene som bevilges til barnevernet må brukes på barna og de som jobber med dem. Institusjonene skal være forsvarlig bemannet. Vi vil ha offentlige institusjoner, gjerne i samarbeid med ideelle virksomheter.

Det er det offentlige som har det endelige ansvaret for at alle barn i barnevernet har et godt og forsvarlig tilbud. De står ansvarlig for at det er nok bemanning, og at sikkerhet og faglighet ivaretas på en forsvarlig måte. I det ligger også at de skal passe på at det er nok folk til at det er trygt å gå på jobb.

Forsvarlig bemanning

Turøy mener de ansatte i barnevernstjenesten må ha tid til planlegging, prøving og feiling. De må ha tid til å bygge relasjoner med barna og tid og ressurser slik at de ansatte også kan ta ansvar for de tunge, omfattende og krevende sakene på en god måte. Det er det pengene skal gå til, ikke til profitt for investeringsselskap og andre.

Det tar tid å bygge opp et godt fagmiljø på en institusjon, og det tar tid å skape trygghet og relasjon til barna som bor der. Anbudsrunder og stadige skifter av leverandører truer denne tryggheten, både for barn og ansatte. Det kreves et stabilt personale å drive kontinuerlig forebygging av tvang, vold og trusler. Ordningen med innleide miljøarbeidere som opererer som enkeltmannsforetak, bidrar ikke til en slik stabilitet.

– Jeg redd for at presset kommuneøkonomi og utbredt bruk av anbud tvinger fram løsninger som ikke er gode nok for barnevernsbarna, og institusjoner som er ikke er stabile nok og godt nok bemannet til at de ansatte er trygge når en voldsepisode skjer, sier Raymond Turøy.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?