Til hovedinnhold

Fagskolens år - Fagforbundet og Spekter satser høyt på fagskolen. Helt i tråd med helseministerens anbefalinger.

Fagforbundets leder, Mette Nord innledet konferansen med at vi må ha fokus på å innrette oss etter det store behovet for personell i norske sykehus fremover. Målet må være ”rett person på rett plass!” Samfunnsbehovet er der og vi skal sørge for å bidra med å utvikle tjenestene i tråd med de intensjonene.

05.02.2015 av Atle Holberg Frey
Sist oppdatert: 13.02.2015

Spekter og Fagforbundet har samarbeidet gjennom flere år med formålet om rett person med rett kompetanse til rett tid. Denne konferansen er i så henseende med på å synliggjøre dette viktige samarbeidet. De vel hundre deltageren fikk bedre kjennskap til hva fagskolene kan bidra med, og med dette som utgangspunkt ønsket Fagforbundet og Spekter å sette fokus på viktigheten av fagskolene.

Vi vet allerede i dag at det vil være ett stort behov for kompetanse utover fag- og yrkesopplæringen innen områder i spesialisthelsetjenesten.

Fagsjef i Spekter, Olav Kvam tok opp temaet kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten – fagskolen en del av løsningen hvor konklusjonen var ny fagskolen bør være en attraktiv karrierevei som dermed vil styrke fag- og yrkesopplæringen.

Kompetansepolitikk er ett av de viktigste og mest krevende områder mener Jan Grund, professor og leder av fagskoleutvalget. Symptomer som i dag er gjeldende er en uklar plass i utdanningssystemet, uklart eierskap, uklar politikk med tanke på fagskoler og manglende bevilgninger i statsbudsjettene.

 

Hans Martin Aase, Fagforbundet (t.v.) og Olav Kvam, Spekter. (Foto: Spekter).

Hans Martin Aase, Fagforbundet (t.v.) og Olav Kvam, Spekter. (Foto: Spekter).

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?