Til hovedinnhold

Fagnettverk for ernæringsarbeidere

Mat og helse

Mat og helse (Foto: Fagforbundet)

Kjøkkensjef ved Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord, Erlend Eliassen, var innleder på en fagdag for ernæringsarbeidere i Vestfold nylig.

10.02.2015 av Eddie Whyte
Sist oppdatert: 11.02.2015

Eliassen har jobbet med ernæring for eldre og syke i mange år og understreker at det er viktig å gi pasientene mat som smaker mye og inneholder mye næring.

− For personer med demens eller andre utfordringer kan maten og måltidene utgjøre en like viktig del av behandlingen som medisiner, sier han.

Studier fra Helsetilsynet viser at mellom 20 og 50 prosent av eldre på institusjon lider av underernæring. Demente og personer med kroniske lidelser er særlig utsatt.

Heidi Aker og Åse Bu fra Dagaktiviseringstilbud for hjemmeboende demente i Holmestrand var blant deltagerne.

- Vi var veldig fornøyde med kurset selv om vi kanskje ikke var helt i målgruppen, siden vi jobber på dagavdeling for hjemmeboende demente og de fleste andre jobbet i døgninstitusjon.

- Foredraget ga oss god innsikt i riktig ernæring, noe vi legger vekt på siden hjemmeboende demente ofte blir underernærte fordi de glemmer å lage mat, eller glemmer å spise.

                    

 Mat og helse

                             
Heidi Aker og Åse Bu fra Holmestrand

Helsefagarbeider og hovedtillitsvalgt Gunnvor Christiansen fra Larvik likte også Eliassens budskap godt.

– De eldre må igjen få tilgang til matlukten. Når vi vokser opp, er vi omringet av matlukter, men når du blir gammel og innlagt på institusjon, blir den tatt fra deg. Vi må jobbe for å få det tilbake, sier hun og viser til betydningen av et fungerende kjøkken i nærheten til beboerne. 

Eliassen understreker at mat lages med både hjerte og engasjement.

- Vi må ha et tverrfaglig samarbeid. Det handler ikke bare om matkvaliteten. Samhandling med pleierne og ikke minst pasienten er den aller viktigste.

Målgruppen for dagen var ernæringsarbeidere og tillitsvalgte.

 – Det er viktig å spre budskapet om at mat og matlukt har en viktig funksjon for eldre og andre som bor på institusjon, sier leder for helse- og sosialseksjonen i Vestfold, Tatjana Bozinovski. – Vi planlegger nå å opprette et eget fagnettverk for ernæringsarbeidere i Vestfold og flere har allerede meldt sin interesse.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?