Til hovedinnhold

WHO med medisin mot stikkskader

Medical Icons

Medical Icons

Verdens helseorganisasjon (WHO) setter opp nye retningslinjer for bruk av stikkende og skjærende gjenstander i helsevesenet. Det kan verne millioner av verdens helsearbeidere og pasienter for stikk- og kuttskader.

10.03.2015 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 10.03.2015

Fagforbundets internasjonale faglige organisasjon for offentlige tjenester - PSI - har bidratt for å sikre at retningslinjene fikk den ønskede ordlyden. To konkrete tiltak settes ut i livet:

  • Bytte til sprøyter med ekstra beskyttelse for å hindre skade på helsearbeidere
     
  • Bytte til sprøyter som har sikring mot gjenbruk

 
WHO har satt seg som mål at hele verdens helsevesen bytter til de sikrere sprøytene innen 2020. Det innebærer blant annet tiltak som hjelper land med færre midler til helse å klare overgangen. Straks sikkerhetstiltakene er innført regner organisasjonen med at det resulterer i en betydelig kostnadsgevinst i forebygging av skader.

PSI går på sin side ut med en oppfordring til alle lands helsemyndigheter om å få på plass WHOs retningslinjer.

Den europeiske føderasjonen av forbund for offentlig ansatte (EPSU), hvor Fagforbundet også er tilknyttet, forhandlet fram en avtale som ble til EUs stikkskadedirektiv allerede i 2013. EU-loven regnes som et stort framskritt for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser for ansatte i private og offentlige helseinstitusjoner i Europa.

Rundt 1,2 millioner helsearbeidere i EU blir skadet hvert år fra sprøyter og kirurgiske gjenstander. I tillegg er det mange som ikke rapporterer inn skadene de får. Loven gjelder også andre tjenester, som avfallshåndtering og renhold.

Les mer om de nye WHO-retningslinjene på PSIs hjemmesider

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?