Til hovedinnhold

125 000 helsearbeidere oversett

(Foto: Illustrasjon, helsefagarbeider. Fagforbundet)

Helseministeren utelot å nevne helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter da han la fram primærhelsemeldinga.

07.05.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.05.2015

Helseminister Bent Høie presenterte torsdag 6. mai stortingsmeldinga om fremtidens kommunale helsetjenester på Helsekonferansen 2015. I en pressemelding uttrykker Fagforbundet skuffelse over at helseministeren ikke snakker om de yrkesgruppene som hver dag møter innbyggere som trenger pleie og omsorg. Har han glemt dem?

– Dette er en total neglisjering av 125.000 arbeidstakere som hver dag gjør en viktig og nødvendig jobb. Det er ikke bare skuffende, men også et alvorlig feilgrep at ikke alle yrkesgruppene får ta del i kvalitetshevingen, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet til Fagbladet.

REAGERER: - Vi er enig i at kompetansen må heves, men det må gjelde alle, ikke bare dem med høyskoleutdanning, sier Mette Nord

Ingen begrunnelse

– Vi har ikke fått noen begrunnelse på hvorfor vi ikke fikk være med. Vi reagerer på at statsråden har invitert alle andre yrkesgrupper inn i arbeidet, mens vi som representerer helheten ikke fikk være med, sier Mette Nord.

Les hele saken «Regjeringa overser 125.000 arbeidstakere» i Fagbladet

– Hvordan tolker du det?

– Det er en undervurdering av organisasjoner som representerer bredden. Det er ganske oppsiktsvekkende at departementet ikke har sørget for å involvere alle som kunne bidratt til å løfte denne stortingsmeldinga, mener Nord.

Glemt?

Bent Høie ramset opp alle yrkesgruppene som vi trenger flere av; leger, sykepleiere, fysioterapeuter, jordmødre, psykologer og helsesøstre. Helseministeren definerer disse seks helseprofesjonene som kjernegruppene i framtidas kommunehelsetjeneste. Har noen glemt å informere ham om at det er et dokumentert behov for ca 4500 nye helsefagarbeidere hvert år i tida framover? Mener helseministeren og hans folk at det er greit å overse ca 125 000 helsearbeidere i helse- og omsorgstjenesten? De arbeidstakerne han unnlater å nevne utgjør fotfolket som hver dag yter tjenester til brukere med stor variasjon i diagnoser og behov. De jobber i den enkeltes hjem eller i institusjon og de er helt avgjørende for at den enkelte som har behov for og rett til hjelp skal få det.

Trenger alle

I løpet av talen sin løftet Høie fram sentrale grep som er planlagt for å styrke pasientens helsetjeneste i kommunene. Som helseministeren er Fagforbundet også tilhengere av brukermedvirkning, kompetanseheving, teamarbeid og god ledelse. Men vi mener at en godt sammensatt arbeidsstokk av helsearbeidere med ulike kompetanser fra ulike utdanningsnivåer, både historisk og i framtida er nøkkelen til gode pleie- og omsorgstjenester. Vi snakker om hjelpepleiere og helsefagarbeidere, assistenter med høy realkompetanse, aktivitører og andre, som sjølsagt også har behov for kompetanseheving i tråd med utviklinga i tjenestene.

Uklare prioriteringer

I lys av helseministerens usynliggjøring av en stor gruppe helsepersonell, finner Fagforbundet det også underlig at regjeringas kunnskapsminister benytter enhver anledning til å fremheve behovene for statusheving i yrkesfagene. I andre bransjer er fagarbeideren høyt verdsatt for sine praktiske og teoretiske kvalifikasjoner, mens i helsesektoren regnes de tydeligvis ikke med. Forsikringen om et yrkesfagløft og lansering av 2015 som Fagskolens år framstår noe paradoksalt når vi hører helseministerens totale mangel på verdsetting av nettopp fagarbeiderne; helsefagarbeidere og hjelpepleiere.

Les hele pressemeldinga

 Les LO-leder Gerd Kristiansens reaksjon under bildet.

Oppsiktsvekkende sier LO-leder

– Det er oppsiktsvekkende at helseminister Bent Høie (H) ikke en gang nevner helsefagarbeidere når han lister opp kjernekompetansen i framtidens primærhelsetjeneste, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Vi vet at vi trenger dem: SSB har beregnet at vi i 2035 kan ha en underdekning på 57.000 helsefagarbeidere.

– LO er helt enig med helseministeren i at vi trenger et helsevesen som kan gi et helhetlig tilbud til pasienten på en mye bedre måte enn i dag. Vi trenger et helsevesen preget av samarbeid og hensiktsmessig oppgavedeling. Og ikke minst trenger vi flere fagarbeidere. Da kan man ikke starte med å overse disse gruppenes betydning, sier Gerd Kristiansen.

Les hele artikkelen på lo.no

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?