Til hovedinnhold

Beklager at helsearbeidere ble oversett

Statssekretær Lisbeth Normann har beklaget at helsearbeidere ble oversett i meldingen om primærhelsetjenesten.

11.05.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 12.05.2015

Helseminister Bent Høie presenterte forrige uke stortingsmeldinga om framtidens kommunale helsetjenester. Fagforbundet mente 125 000 helsearbeidere ble oversett. Nå beklager regjeringa.

- Jeg tror regjeringa er i ferd med å innse at de ikke kan utelukke yrkesgrupper som helsefagarbeidere,  hjelpepleiere, helsesekretærer og assistenter som et satsingsområde. Disse gruppene er en sentral del av primærhelsetjenesten og må satses på i lik grad som de andre profesjonene, sier Nord.  

Alle ansatte må synes

Mette Nord og Fagforbundet møtte i dag statssekretær Lisbeth Normann (H) i helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere den nylig framlagte stortingsmeldingen om primærhelsetjenestene.

– Normann beklaget at departementet ikke hadde inkludert Fagforbundet i prosessen med den nye stortingsmeldinga. Nå forventer vi at regjeringa bidrar til å synliggjøre alle ansatte i det framtidige arbeidet. Det viktigste framover vil være å styrke kvaliteten i tjenestetilbudet gjennom rett til kompetanseheving, sier Mette Nord.

Krever oppgavefordeling

Regjeringa legger opp til at sykepleiere med spesialutdanning vil være svært viktige for å løse framtidas utfordringer i primærhelsetjenesten. 
- Fagforbundet støtter tanken om teamarbeid og oppgavefordelingen mellom personellgrupper, men vi mener det i alt for liten grad er synliggjort i stortingsmeldingen hvilke muligheter våre yrkesgrupper kan avlaste andre profesjonener med, sier Nord.

Lovpålagte profesjoner

Primærhelsetjenestemeldinga varsler at det vil bli lovpålagt å ansette følgende seks profesjoner for å løse kommunenes utfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene: Leger, sykepleiere, helsesøstre, jordmødre, psykologer og fysioterapeuter. 

- Vi er for en profesjonsnøytral lovgivning, som gir kommunene rom til å sette sammen en arbeidsstokk som er tilpasset egne behov. Vi er negative til en opplisting av profesjoner som kommuner skal pålegges å ansette. Dersom denne tankegangen mot formodning får flertall i Stortinget, er det avgjørende at også helsefagarbeidere er en del av listen, understreker fagforbundslederen.

les også Fagforbundets første reaksjon på stortingsmeldingen: 125 000 helsearbeidere oversett

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?