Til hovedinnhold

Fagforbundet støtter kritikk mot Anundsen

HELSLAKT: Justisminister Anders Anundsen fikk gjennomgå for manglende oppfølging av beredskap og sikkerhet av Riksrevisjonen torsdag.

HELSLAKT: Justisminister Anders Anundsen fikk gjennomgå for manglende oppfølging av beredskap og sikkerhet av Riksrevisjonen torsdag. (Foto: Regjeringen)

Fagforbundet støtter Riksrevisjonens klare konklusjoner i en knusende rapport over samfunnssikkerhetsarbeidet til justisminister Anders Anundsen (Frp), som kom torsdag.

22.05.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 26.05.2015

– Rapporten fra undersøkelsen av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap viser at behovet for et mer styringsdyktig departement er til stede. Et departement som både viser vilje og evne til oppfølging av tilsyn med eget og andre departementers beredskapsarbeid, og oppfølging av underliggende direktoraters arbeid, sier Stein Guldbrandsen, leder for Seksjon samferdsel og teknisk  i Fagforbundet.

Justisminister Anders Anundsens (Frp) departement gjør en så dårlig jobb at Norge er et mindre trygt land enn det burde vært. Det er den knusende dommen fra Riksrevisjonen.

Dette er den alvorligste kritikk vi har levert i min tid mot et departement. Alvorlig er et uttrykk vi sjelden bruker, men det gjør vi nå, sa Per-Kristian Foss til VG i går.

I en 96 siders rapport går Riksrevisjonen systematisk gjennom myndighetenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Bekymret

Fagforbundet er bekymret med tanke på at vi står overfor gjennomføringen av politireformen. En reform som vil være både omfattende og ha stor betydning for beredskapsarbeidet og befolkningens trygghet og sikkerhet.

– Gjennomføring av reformen krever et aktivt og ansvarlig departement som er i stand til å legge de nødvendige føringer og følge opp politiske vedtak. I denne sammenhengen må departementet stille tydelige krav til måloppnåelse, sier Guldbrandsen.

Riksrevisjonen peker på at det må være samsvar mellom de faglige styringssignalene som gis og de ressurser som stilles til rådighet. Dette må gjelde alle etater som omfattes av beredskapsarbeidet.

Lokal innflytelse

– Sist, men ikke minst, kan lokalsamfunnet miste innflytelsen over sine egne nødtjenester. Justisdepartementet foreslår samlokalisering av nødmeldingstjenesten for politi og brann, og skal legge til rette for å ta med også 113-sentralene. I dag er det helsetjenesten som håndterer flest nødmeldinger og akutte hendelser, men samhandler med de andre nødetatene i bare fire prosent av oppdragene. Likevel er verken juridiske, administrative, faglige eller økonomiske følger av samlokalisering utredet, påpeker Guldbrandsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?