Til hovedinnhold

Fagforbundet sier ja til valgte rektorer

Fagforbundet har i dag skrevet under på oppropet "Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler". Oppropet har blitt kalt et ”pinse-opprør” i universitets- og høgskolesektoren, og har i løpet av få dager samlet flere tusen underskrifter.

29.05.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.05.2015

Aksjonen kommer som en reaksjon på regjeringas stortingsmeldinga om strukturen i universitets- og høgskolesektoren. Fagforbundet har tidligere levert egen høring med bekymring for sentralisering, finansiering og kvalitet.

Valgt rektor – økt medbestemmelse

Oppropet Fagforbundet stiller seg bak tar til orde for at valgt rektor fortsatt skal være hovedregelen på universiteter og høgskoler.

– Vi mener at ordningen med valgt rektor styrker studentene og de ansattes medbestemmelse i styret av utdanningsinstitusjonene, og bidrar til å styrke den akademiske friheten, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M Skoghaug.

Økt sentralisering av høgskoler og universitet

Skriv under opproper her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?