Til hovedinnhold

Vernepleiere har viktig tverrfaglig kompetanse

I oktober inviterer Fagforbundet vernepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere til faglig konferanse. – Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid og det stemmer bra overens med vernepleierens rolleforståelse og oppgaver, sier leder i Seksjon helse og sosial, Raymond Turøy.

02.07.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 12.01.2022

Vernepleierkonferansen 1. og 2. oktober arrangeres for andre gang. Konferansen er åpen for vernepleiere og også for miljøterapeuter og miljøarbeidere med annen kompetanse og faglig bakgrunn. Turøy lokker med et variert program der det tas høyde for at deltakerne jobber på ulike måter og med forskjellige målgrupper.

– Vi har på denne konferansen i tillegg ti gratis plasser til vernepleierstudenter. Både reise, opphold og program dekkes av Fagforbundet sentralt, sier SHS-lederen.       

Faglig påfyll og etisk refleksjon

Fagforbundet er opptatt av kjernetema som ikke går ut på dato. For eksempel er etisk refleksjon og tilnærminger til miljøarbeid alltid viktig for forbundet.

– Vi ønsker å gi medlemmene mulighet til å øve, repetere og reflektere samtidig som vi formidler fagutvikling og ny forskning, sier Raymond Turøy.

Fagforbundet ønsker å fremme vernepleierens yrkesstolthet, slik at vernepleierrollen og vernepleieryrket får en fortsatt positiv utvikling. På konferansen er det satt av tid til aktiviteter, diskusjoner slik at deltakerne blir kjent med hverandre. Målet for Fagforbundet er at deltakerne skal være bedre rustet i jobben etter å ha deltatt på konferansen, derfor har programmet relevans for praktisk yrkesutøvelse.

Flere vernepleiere

Fagforbundet organiserer drøyt 2000 vernepleiere og interessen er økende, det gjelder også blant vernepleiestudentene. Forbundet har både «ferske studenter» og studenter som kommer fra andre yrker i helse- og omsorgssektoren.

– Jeg vet at en del vernepleiere velger Fagforbundet fordi vi har gode og tilgjengelige tillitsvalgte. En del har også fått hjelp av oss gjennom tidligere arbeidsforhold, avslutter SHS-leder Raymond Turøy.

Han oppfordrer fagforeninger og fylkeskretser til å markedsføre konferansen slik at det blir et stort og lærende fellesskap på Gardermoen i oktober.

Påmelding og program her: http://www.fagforbundet.no/kalender/arrangement/?event_id=9007

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?