Til hovedinnhold

Kompetanse­krav på ambulanse endres

Rana Kommunevåpen

Rana Kommunevåpen (Foto: Rana Kommune)

-Fagforbundet er svært fornøyd med at Helsedepartementet vil endre kravet til kompetanse på ambulanse.

03.07.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 09.07.2015

- Fornuften har seiret. Vi er veldig fornøyd med at Helse- og omsorgsdepartementet har lyttet. Slik forskriften var laget, kunne den gitt uheldige konsekvenser, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

 

I vår skrev Spekter og Fagforbundet et felles brev til departementet om at den nye akuttmedisinforskriften kunne gi uønskede konsekvenser for både rekruttering, kvalitet og kostnader knyttet til opplæring i ambulansefaget.

 

De nye reglene innebar blant annet at andreårs-lærlinger ikke lenger kunne delta som annenmann på ambulansen. Dermed ville de miste viktige læresituasjoner og lærlingordningen i den norske ambulansetjenesten kunne blitt krevende å opprettholde i sin nåværende form. Behovet for å ansette flere i ambulansetjenesten ville dessuten ha blitt unødvendig stort.

Reglene skal endres

I svarbrevet til Fagforbundet, skriver departementet at de ser at de nye kravene til kompetanse på ambulansebil vil skape problemer både for lærlingeordningen og for de ansvarlige for ambulansetjenesten.

 

«Vi er derfor innforstått med at det må foretas endringer i de kravene som nå fremgår av den nye forskriften», heter det i svarbrevet.

 

- Departementet skal ha ros for å lytte til partene i arbeidslivet og for å ville endre disse reglene. Det vil være avgjørende for at det også fremover kan utdannes nok ambulansefagarbeidere med en kompetanse som tilfredsstiller helsetjenestens behov, sier Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?