Til hovedinnhold

Ny innpakning – samme forbund

Delta forsøker seg med ny innpakning av medlemstilbudet for ansatte i ambulansetjenesten og vil organisere alle i prehospitale tjenester.

18.11.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 18.11.2015

Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon har skiftet navn til Ambulanseforbundet i Delta, og uttrykker et ønske om å organisere alle som arbeider innenfor prehospitale tjenester. Vi vet ikke hva Delta kan bidra med av nytt innenfor ambulansetjenesten, ut over eget behov for navneskifte og et ønske om å bli mere synlig.

At Delta ønsker å få et monopol på medlemmer innenfor ambulansetjenesten er ikke vanskelig å forstå. At Fagforbundet med nesten 350 000 medlemmer – det klart største forbundet innenfor helse- og omsorgssektoren – ikke deler denne oppfatningen bør heller ikke overraske.

Vi mener Fagforbundet er det forbundet som gir det beste tilbudet til alle som arbeider i prehospitale tjenester. Fagforbundet er ikke et profesjonsforbund, men et forbund for profesjoner, et forbund som makter å se helheten. For oss er disse tjenestene en integrert del av spesialisthelsetjenesten, en tjeneste som må være organisert og driftet av de regionale helseforetakene. Samtidig er prehospitale tjenester en av tre sentrale nødetater hvor samhandling er viktig både for kvaliteten på tjenestene og for sikkerheten til de ansatte. Fagforbundets styrke er at vi ved å være størst både har innflytelse over utviklingen lokalt gjennom representasjon i foretaksstyrer, og tyngde når det gjelder innspill ovenfor sentrale myndigheter.

Fagforbundet håper at det som nå skjer ikke er et forsøk på å lage en svart-hvitt framstilling av forholdet mellom våre to organisasjoner. Det er ingen av oss som tjent med. Til det har vi alt for mange utfordringer, som strekker seg langt ut over behovet for egenprofilering. For våre medlemmer vil framtidas pensjonsordninger, offentlig drift av prehospitale tjenester, samhandling med andre nødetater, kompetanseutvikling, investeringer og kvalitetsheving være langt viktigere. Det må ha høyere prioritet enn å kive med andre forbund.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?