Til hovedinnhold

Advarer mot utviklingen i spesialist­helsetjenesten

At fem-seks lokalsykehus mister akuttfunksjoner, vil gi alvorlige konsekvenser for dem som blir rammet, mener Fagforbundets landsstyre.

10.12.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.12.2015

Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre:

Fagforbundet advarer mot utviklingen i spesialisthelsetjenesten

Regjeringen ved helseministeren har lagt fram forslag til nasjonal helse- og sykehusplan. I første omgang ser det ut til at fem-seks lokalsykehus mister kirurgiske akuttfunksjoner. Dette vil gi alvorlige konsekvenser for dem som blir rammet, mener Fagforbundets landsstyre.

Fagforbundet har innhentet tall som tyder på at ca. åtti kirurgiske senger blir berørt og mange pasienter må overføres til større sykehus i regionene. Flere av disse sykehusene har allerede sprengt kapasitet. Fagforbundet frykter at løsningen blir et mer privatisert helsevesen. Et eksempel er det nedlagte sykehuset på Rjukan som skal eies av private, kommersielle eiere, men utføre helsetjenester på vegne av det offentlige.

Det er mye som står på spill. Den norske sykehusstrukturen slik vi kjenner den, med tilbud nært der folk bor, blir utfordret i en rekke lokalsamfunn. Regjeringen ser ut til å glemme at den setter store krefter og sterke følelser i sving hos innbyggerne ved å ta fra dem noe mange av dem ser på som selve livsnerven og tryggheten i lokalsamfunnet.

Konkret foreslår helseministeren å legge ned akuttkirurgi ved i alt fem sykehus. Det er sykehusene i Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord. Sykehusene vil bestå med minimum akutt indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi, men altså ikke akuttkirurgi.

Fagforbundet advarer mot en slik utvikling. Store avstander og uforutsigbare vær- og føreforhold gjør at reiseavstanden til større sykehus i verste fall kan bety forskjellen på liv og død. Derfor er det ikke rart at folk stiller mannsterke opp i sine lokalmiljø for å protestere mot nedlegging.

Fagforbundet er ikke avvisende til at Nasjonal helse- og sykehusplan setter søkelyset på oppgavene som skal løses og hvem som skal løse dem. Det handler om oppgavedeling og hvordan kompetansen til alt helsepersonell kan utnyttes best mulig. Imidlertid er vi overrasket over at også denne planen mangler et bredt syn på alle yrkesgrupper i sykehusene. Vi etterlyser større fokus på yrkesgruppene med fagskoler og videregående utdanning. Det handler fortsatt om rett person på rett plass.

Det er gledelig at regjeringa i Nasjonal helse- og sykehusplan tar til orde for å starte pilotprosjekt med bachelor paramedic. Det er noe Fagforbundet har anbefalt i flere år. Fagforbundet mener ambulansefaget fortsatt skal bestå som et yrkesfag i videregående skole, men at det bør revideres og styrkes. Samtidig har vi ment at det er nødvendig å etablere en treårig ambulanseutdanning på høgskolenivå.

En velfungerende ambulansetjeneste kan likevel ikke erstatte et helt sykehus. Dersom det skal gjøres endringer i akuttberedskapen ved sykehus, må det samtidig gjøres en grundig konsekvensutredning med tanke på behov for styrking av ambulansetjenesten.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?