Til hovedinnhold

NYTT E-HELSEDIREKTORAT

– Skal gi bedre pengebruk og større utbytte av IKT-systemer. Store utfordringer for nytt direktorat.

07.01.2016 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 07.01.2016

I sin innledning i forbindelse med åpningen presiserte helseminister Høie at:

"Kort tid etter at jeg ble utnevnt som helse- og omsorgsminister i 2013 bekreftet Riksrevisjonen at IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er karakterisert med svak nasjonal styring, sårbar og komplisert arkitektur, og at det er et behov for et bedre juridisk rammeverk."

Videre ble det uttalt:

"I dag vil jeg motta forstudierapporten fra utredningen "én innbygger – én journal" fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Det er et godt stykke arbeid som sektoren i felleskap har lagt ned, og jeg ser frem til å sette meg inn i materialet."

Dagens medisin hadde en liten artikkel om åpningen. Den er i seg selv klar og presis, det som er mer interessant er en av kommentarene som følger av denne.

Denne tillater vi oss å få legge ut i sin helhet:

Doc 05.01.2016 18:55:31

"Personvernet og muligheten for å forhindre unødvendig spredning av sensitive opplysninger kommer til å gå fløyten. Det er jo allerede problemer med personvernet, i følge rapporter og erfaring: E-reseptordningen har jo Helsedirektoratet allerede medgitt at de ikke har mulighet til å avsløre snoking i, jf. Datatilsynets rapport og tilsyn. Det er angivelig ca 24 millioner oppslag pr. år, og som ikke det finnes dokumentasjon for hvorfor er gjort. Allerede nå flyter jo også opplysninger i form av kontaktopplysninger ved enkelte sykehus, f.eks. OUS, hvor helsepersonell får info om sensitive diagnoser som ikke lenger har betydning, og som pasienter ikke ønsker at skal videreformidles, via kontaktoversikten. Det har allerede kommet reaksjoner på at diagnoser som ikke har betydning for det aktuelle, og som ikke lenger har medisinsk betydning, spres imot pasientenes vilje- uten at det er nødvendig av medisinske eller administrative årsaker. F.eks. vil en gjennomført abort ikke ha betydning for behandling av et beinbrudd 10 år senere- men likevel flyter disse opplysningene rundt. Jeg skjønner godt at pasientene reagerer på dette- spesielt siden kontaktoversikten med disse opplysningene nektes sperring. " En innbygger- en journal"- la oss håpe at det aldri blir innført. Pasienter ber allerede om skyggejournaler og lar være å søke hjelp pga. denne visjonen om å fjerne personvern og pasientautonomi."

Det skal ikke mye fantasi til for fastslå at denne ny byråkratiske forlengelsen skal få store utfordringer.

Artikkelen fra Dagens Medisin følger i egen vedlagt lenke.

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?