Til hovedinnhold

Generell informasjon om Klinisk Fagstige for assistenter

12.01.2016 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 17.03.2016

Klinisk Fagstige for assistenter

Dispensasjon

Det kan søkes dispensasjon fra et eller flere av kravene i kriteriene for Fagstigen, hvis det kompenseres av annen kompetanse og utdanning hos søkeren.

 
Behandling av søknadene

Administrasjonen i Seksjon helse og sosial behandler søknadene ut fra de fastlagte kriteriene.

Søkerne som blir godkjent får tilsendt godkjenningssertifikat. Søknaden beholdes av administrasjonen, mens vedleggene returneres sammen med sertifikatet. Hvis det er mindre ting som mangler, blir søkeren tilskrevet og kan ettersende nødvendig dokumentasjon. De som ikke fyller kriteriene får et begrunnet avslag og kan søke igjen når en har oppnådd alle kriteriene. Søknaden sendes da tilbake i sin helhet, med informasjon om hva som skal til for å oppfylle kriteriene.

 

Søknad

Individuell søknad skrives på eget søknadsskjema, eller du kan få tilsendt søknadsskjema ved å kontakte Fagforbundet, Seksjon helse og sosial på tlf.23064000.

Fullstendig dokumentasjon skal vedlegges.

 

Søknad sendes:

Fagforbundet
Seksjon helse og sosial 
Postboks 7003, St. Olavs plass
0130 Oslo

 

Søknadsfrist:

Vi behandler søknader to ganger i året, og søknadsfristene er 1. april og 1. oktober. Du kan vente svar omtrent 4 uker etter fristen.

Klage

Hvis medlemmet får avslag kan den anke vedtaket inn for styret i Seksjon helse og sosial. Klagen må fremsettes skriftlig innen en måned etter at søker har fått brev om avslag. Søkeren må presisere hva klagen går ut på.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?