Til hovedinnhold

Vanskeligere å kombinere jobb og pensjon

... dersom du er sykepleier. Det blir lettere å bli meldt inn i tjenestepensjonsordningen, men samtidig omtrent umulig å jobbe etter at man har tatt ut pensjon.

25.01.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 04.03.2016

Stortinget har vedtatt at det skal bli lettere å bli meldt inn i tjenestepensjonsordningen - ulempen er at det blir omtrent umulig å jobbe etter at man har tatt ut pensjon.

Hva innebærer endringen?

Tidligere var innmeldingskravet 14 timer per uke for de med fast stilling. Dette utgjorde 35-37 % stilling avhengig av uketimetall.

Lovendringen innebærer at nedre grense for innmelding av sykepleiere i pensjonsordningen vil bli satt til 20 % av full stilling. Hvor mange timer dette utgjør vil variere og avhenger av hvor mange timer som regnes som full arbeidsuke. Det er arbeidsgiver som angir hva stillingsprosenten blir.

Sykepleierne vil kunne legge sammen flere mindre stillinger i sykepleierordningen for å oppnå minstekravet om å jobbe 20 % av full stilling.

Med denne lovendringen vil flere sykepleiere nå kunne få rett til medlemskap sammenlignet med tidligere. Endringen skal gjelde fra 1. april 2016.

Konsekvenser for alderspensjonister

Regelendringen får konsekvenser for pensjonister som har gått av med alderspensjon og som har inngått avtale om å jobbe inntil 167 timer pr kvartal. Fra 1. april 2016 kan disse ikke jobbe ut over 20 prosent av full stilling uten at det får konsekvenser for pensjonen. Det er viktig å være oppmerksom på at jobb utover innmeldingskravet på 20 prosent har konsekvenser ved at nåværende pensjon reduseres.  Pensjonsordningen for sykepleiere er lovfestet og overstyrer det som eventuelt er avtalt i tariffavtalen. I Spekter Helse gjelder 20 % grensen for sykepleiere, alle andre stillinger har minstegrense for innmelding på 14 timer pr uke. I KS-området gjelder 20 % grensen for sykepleiere, mens for alle andre yrkesgrupper gjelder at de skal meldes inn fra første time.

 

Sykepleiere har ikke anledning til å arbeide på pensjonistvilkår. Dette har Arbeids- og sosialdepartementet bestemt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?