Til hovedinnhold

Fagforbundet mener Høie overser helsefagarbeiderne

Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug. (Foto: Fagforbundet info)

Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, mener Bent Høie gjør for lite for å rekruttere folk til helsesektoren. Hun sier vi ikke kan fortsette i dagens rekrutteringstempo om vi skal ha et velfungerende helsevesen i framtida.

11.03.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 15.03.2016

I Nasjonal helse- og sykehusplan skriver Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H), mye om helsesektorens framtidige rekrutteringsbehov. I 2030 vil vi bli en million flere nordmenn, og 50 prosent flere vil være over 70 år sammenlignet med i dag. For å kunne tilby helsetjenester av god kvalitet vil vi trenge 30 000 nye helsearbeidere. Høie mener vi må tenke annerledes for å svare på utfordringene. 

Les også: Sykehusene er ikke skjermet for omstilling (Spekter.no)

– Vi er nødt til å planlegge bemanningen bedre enn vi har gjort til nå. Derfor utvikler vi et nasjonalt planleggingsverktøy så vi sikrer at vi dimensjonerer utdanning i helsetjenesten til de behovene vi har fremover. Så er målet mitt å organisere arbeidet på en annen måte, en annen oppgavefordeling i sykehus, mellom sykehusene og mellom sykehus og kommunene, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Krever bedre oppgavefordeling

 Høie tror ikke vi kan svare på utfordringene ved å kun ansette flere. 

– Vi er selvfølgelig nødt til ha flere ansatte i årene framover. Men det å tenke at vi skal organisere oss som i dag, og fremskrive det er ikke bærekraftig. Det vil bety at en for stor andel av befolkningen vil jobbe i helsetjenesten, det er ikke bærekraftig eller sannsynlig å få til. Løsningen er bedre oppgavefordeling i sykehus, mellom sykehus og mellom sykehus og kommunen. Der vi tar i bruk den ulike kompetansen som de ulike faggruppene har, og vi må i større grad jobbe sammen i team, sier Høie. 

Fagforbundets nestleder mener Høie ikke gjør nok

Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, mener regjeringa ikke ser verdien av å rekruttere bredt til helsesektoren. Skoghaug gjentar kritikken mot Høie om at han glemmer å satse på helsefagarbeiderne

– Jeg mener regjeringa og Bent Høie ikke gjør nok for å sikre rekrutteringa til helsesektoren. De to stortingsmeldingene Høie har kommet med har et ensidig fokus på høyskole- og universitetsutdannede. Vi klarer ikke dekke det framtidige behovet for helsepersonell om vi kun fokuserer på de yrkesgruppene, sier Skoghaug. 

Hva mener Fagforbundet må til for å sikre at flere velger å jobbe i helsesektoren?

– Vi må tilby hele, faste stillinger til dem som velger å jobbe i helsesektoren.  Men før vi kommer dit, må vi sørge for at folk får mulighet til å gjennomføre utdanningen sin. Da må vi ha nok lærlingeplasser, sier Skoghaug. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?