Til hovedinnhold

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere-5915

(Foto: Ellisiv Solskinnsbakk Selnes, Fagforbundet)

Vi ønsker velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere, 25.-26 mai 2016 i Oslo. Mågruppen er især helsefagarbeidere, men konferansen er også aktuell for annet helse- og omsorgspersonell og andre interesserte.

06.04.2016 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 06.04.2016

Konferansen holdes i Fagforbundets lokaler i Keysers gate 15 i Oslo, og arrangeres som tidligere av Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra de fire tidligere konferansene. Vår intensjon er fortsatt at denne årlige konferansen skal være en arena og et treffsted for faglig utvikling til beste for den enkelte ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere. Vi mener årets konferanse belyser sentrale og tidsaktuelle temaer med gode forelesere, som bør være av stor interesse for målgruppen, som er blant de aller største innen helse og omsorg.

Konferansen tar opp følgende sentrale og tidsaktuelle tema:
  •     Marte Meo metoden i demensomsorgen
  •     Hverdagsrehabilitering – ”Best hjemme”
  •     Pårørendearbeid
  •     Aktiv omsorg – bruk av musikk
  •     Varsling av kritikkverdige forhold
  •     Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Konferansen søkes godkjent som tellende i program for Fagforbundets kliniske fagstige/fagstige.

Se program

Meld deg på

Påmelding innen 22. april 2016
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?