Til hovedinnhold

Er du assistent og tar fagbrev?

Hvis man ikke har full ansiennitet som er relevant for fagarbeider kan lønna bli mindre ved bytte av arbeidsgiver.

29.04.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 04.05.2016

Assistenter som tar fagbrev kan tape på utdanning hvis de bytter kommune. Hvis de derimot fortsetter å jobbe i samme kommune får de beholde ansienniteten de har opparbeidet seg. Det er ivaretatt av hovedtariffavtalen. 30. mars skrev Aftenposten om hvordan hovedtariffavtalen førte til at en faglært helsefagarbeider fikk dårligere betalt enn kolleger uten relevant helseutdanning. Britta Kattwinkel tjente 40 000 kroner mer uten formell kompetanse, enn som faglært. Dette er en utilsiktet virkning av det nye, sentrale garantilønnssystemet som ble innført 1. mai 2015.

To «feil»

Kattwinkel gjorde to «feil». Hun tok fagbrev, og hun fikk jobb i en annen kommune. Det ble dyrekjøpt erfaring. Årsaken er at lønna er basert på hovedtariffavtalen. Og ifølge den får assistenter godskrevet ansiennitet for all yrkeserfaring, mens helsefagarbeidere bare får ansiennitet fra da de begynte i offentlig tjeneste, eller fra annen relevant erfaring. Ifølge kommunen var hennes tidligere arbeidserfaring ikke er relevant for stillingen, og ble derfor ikke regnet med når ansienniteten ble fastsatt.

Faglærte har høyere topplønn

Tidligere hadde kommunen en praksis som utlignet skjevheten i tilfeller som Kattwinkels. Men da det nye, sentrale garantilønnssystemet ble innført 1. mai i fjor, var det umulig å beholde den gamle praksisen. Beregninger viste at det bare vil skape enda flere skjevheter senere.

De som har mange år igjen i arbeidslivet kan trøste seg med man vil nå igjen det lønnsnivået man hadde som assistent ved ansiennitetsopprykk og gå forbi det lønnsnivået etter hvert. Topplønn for en fagarbeider er tross alt høyere enn for en assistent.

Medlemmer tar kontakt

Fagforbundet er blitt kontaktet av medlemmer som er redde for å komme i samme situasjon. Leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet, Unni Rasmussen, kan berolige de fleste.

– For en assistent som tar fagbrev og fortsetter som fagarbeider i samme kommune er dette ivaretatt. I henhold til HTA kap § 1, § 12.1.3 skal det ikke foretas omregning av ansiennitet for de som tar utdanning, fastslår Rasmussen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?