Til hovedinnhold

Viktig seier for Fagforbundet Bergen

Leder av Fagforbundet Bergen, Sara Bell, er fornøyd med at Bergen kommune har sagt opp kontrakten med vikarselskapet Orange Helse.

Leder av Fagforbundet Bergen, Sara Bell, er fornøyd med at Bergen kommune har sagt opp kontrakten med vikarselskapet Orange Helse. (Foto: Sidsel Hjelme, Fagbladet)

Bergen kommune avslutter kontrakten med Orange Helse innen hjemmesykepleie. Vikarbyrået har tidligere blitt kastet ut av sykehusene etter er rekke avtalebrudd.

06.05.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 06.05.2016

 – Dette var svært gode nyheter, sier Sara Bell, leder for Fagforbundet Bergen, til BA. 

Fagforbundet er kritiske til at offentlig sektor benytter private selskap som leverandør av velferdstjenester. Hvis kommunen skulle videreført kontrakten ville det betydd økte utgifter fordi kommunen bruker mye ressurser på å følge opp avtalen.

– Dette er en signifikant endring i kommunens innkjøps- og velferdspolitikk, som er langt mer ansvarlig enn det forrige byråd praktiserte, mener Bell.

Les hele saken «Byrådet sier opp avtale med Orange Helse» i BA

Fagforbundet Bergen har jobbet med denne saken i lang tid, og Sara Bell ba allerede i november 2014 det forrige byrådet bryte med selskapet.

Brukte mye ressurser

Fagforeningslederen er ikke overrasket over at det er økonomiske grunner bak byrådets avgjørelse.

– Det er en av de tingene vi har pekt på lenge: Man sparer ikke nødvendigvis penger på å bruke kommersielle aktører. I tillegg er kvaliteten på tjenestene ofte dårligere, sier Bell til BA.

Helsebyråd i Bergen, Rebekka Ljosland, ønsker at kommunen alene skal ha ansvaret for hjemmesykepleien.

– Vi bruker mye ressurser på å følge opp avtalen med Orange Helse, og en eventuell videreføring av avtalen ville også krevd økte ressurser, sier helsebyråd Rebekka Ljosland til BA.

Et viktig poeng for Fagforbundet er at kommunen må ha kontroll på hva de offentlige midlene går til.

– Grunnen til at vi har en offentlig sektor er at det er en felles avgift som samfunnet har sagt ja til å ta over skatten. For å opprettholde tilliten til skattesystemet må vi vite at de får til best mulige tjenester, sier hun til BA.

Kastet ut av sykehusene og av Oslo kommune

I april i år ble Orange Helse kastet ut av sykehusene. Tre regionale helseforetak sa opp rammeavtalen med bemanningsbyrået. Grunnlaget for oppsigelsen var alvorlige brudd på lønnsbestemmelsene og arbeidsmiljøloven.

Les hele saken «Helseforetakene sier opp avtale med Orange Helse»

Orange Helse har tidligere også blitt kastet ut av Oslo kommune, etter det som hevdes å være vesentlig mislighold av kontrakten. Orange Helse AS leverer helsefagpersonell til over 80 kommuner.

Les hele saken «Nå kastes Orange Helse også ut av Oslo»

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?