Til hovedinnhold

Får likevel pensjon for ekstravakter

Helse og sosial

Helse og sosial (Foto: Jan Lillehamre)

Oslo kommune legger om sin urettferdige praksis, og kommer nå til å regne ekstravakter inn i pensjonsopptjeningen.

11.05.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.04.2021

Avgjørelsen kom etter at sykepleier Tori Reiremo med støtte fra Norsk Sykepleierforbund klagde på at ansatte i Oslo kommune ikke fikk pensjonsopptjening for ekstravakter, slik de har i resten av landet. Hun klagde saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet og fikk medhold.

Vant fram på vegne av mange

Finansbyråd Robert Steen sa til TV2-nyhetene at kommunene skulle rydde opp i sin praksis, så om ikke lenge kan de kommunalt ansatte som jobber deltid i Oslo, regne med at de vil tjene opp pensjon også på ekstravakter.

– Dette er flott. Vi har jobbet lenge for å få kommunen til å endre sin praksis slik at den kommer i takt med resten av kommune-Norge. Når Tori Reiremo nå har fått kommunen til å snu, har hun vunnet en kamp på vegne av mange, sier Anne Green Nilsen ved Fagforbundets kompetansesenter i Oslo.

Gjelder kun dem med deltid

Nilsen gjør oppmerksom på at dette vil få betydning bare for dem som ikke har full stilling. I de offentlige pensjonsordningene tar det ikke hensyn til stillingsprosent som overstiger hundre prosent. Overtidsarbeid er heller ikke pensjonsgivende.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?