Til hovedinnhold

EPN Representantskapsmøte og Fagkonferanse i Reykjavik 30. – 31. mai

Raymond Turøy, Tiia Rautpalo

Raymond Turøy, Tiia Rautpalo

Hvert annet år avholder EPN (European Counsil of Practical Nurses) sitt representantskapsmøte og fagkonferanse. Denne gang finner møtene sted i Reykjavik, Island. Deltakere fra alle EPNs medlemsland deltar; Danmark, Finland, Island, Færøyene, Luxembourg og Norge.

01.06.2016 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 08.04.2021

På representantskapsmøtet den 30.mai ble prinsipper og vedtekter for organisasjonen behandlet, og ny ledelse valgt. Raymond Turøy/Norge ble valgt som ny president, og Tiia Rautpalo/Finland ble takket av etter sine 2 år som leder.

På representantskapsmøtet ble ett tema særlig belyst; Health Care Assistants (HCA) og arbeidet med utdanningsspørsmål på nasjonalt og europeisk nivå. Etter en god debatt, ble det besluttet å utarbeide en uttalelse fra representantskapsmøtet, der det kommer klart fram at EPN-landene også i framtiden vil kjempe for å opprettholde og videreutvikle den gode kvaliteten vi har i helsefagutdanningene i våre land. Samtidig vil vi jobbe for at ansatte med lavere eller uten formell kompetanse, skal få anledning til å ta en fagutdanning.

Den 31. mai ble det avholdt fagkonferanse i Reykjavik, der mer enn 130 deltakere fra alle EPN-landene deltok. Innledere fra alle land bidro med gode innlegg knyttet til konferansens hovedtema; Frivillighet i eldreomsorgen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?