Til hovedinnhold

Høyesterett styrker stillings­vernet for støtte­kontakter

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en kvinne som har hatt oppdrag som støttekontakt og avlaster, er arbeidstaker og fast ansatt i Ålesund kommune.

29.06.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.04.2021

Kvinnen hadde i utgangspunktet oppdragstakeravtaler for to år om gangen. Arbeidet hun utførte var dels i eget hjem og dels i brukerens hjem. De siste 15 årene hadde hun arbeidet med en gutt med Downs syndrom.

Som oppdragstaker har man ikke krav på ferie og man tjener heller ikke opp rett til pensjon. Timelønnen er betydelig lavere enn for andre omsorgsarbeidere i kommunene. I tillegg er de ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Dermed mister de en rekke andre rettigheter, for eksempel stillingsvern.


Fagforbundet

Viktig dom

– Dette er en viktig dom. Etter min mening innebærer dommen at avlastere og støttekontakter som klar hovedregel er ansatt i de kommunene de arbeider, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen, som førte saken for kvinnen og Fagforbundet.

Høyesterett viser til arbeidsmiljølovens paragraf 1 – 8 der det heter: «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste». Retten lister opp en rekke kriterier for at det skal foreligge et arbeidstakerforhold. Det er blant annet at arbeidstaker har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon, at arbeidstaker har plikt til å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll, og at det er arbeidsgiver som bærer risikoen for resultatet av arbeidet som utføres.

Kan få betydning for tusenvis

– Retten slår fast at det har vært lovgivers mening at de som har behov for det vernet arbeidsmiljøloven gir den enkelte, skal ha slikt vern. De legger ikke vekt på at den aktuelle personen faktisk hadde avtale med Ålesund kommune som oppdragstaker. Dommen vil få betydning for tusenvis at støttekontakter og avlastere og gi dem rett til fast ansettelse med alt det som det innebærer, blant annet betydelige etterbetalingskrav, avslutter forbundsadvokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet. 
 

Kontaktperson: Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen tlf: 913 08 743

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?